Jak se žilo Židům za 2. světové války, se mají možnost dozvědět školáci z autentického vyprávění 82leté Evy Erbenové, které se jako dívce podařilo utéci z pochodu smrti v obci Čistá na Sokolovsku. Její životní příběh se stal předlohou pro několik knih vydaných v Izraeli i v zahraničí a dočkal se také filmového zpracování. Nyní jej sokolovské muzeum prezentuje žákům základních a středních škol. Snaží se tak mladé generaci přiblížit dějiny válečného období z hlediska osobního prožitku jednotlivého člověka. „Pro školy máme připravený ucelený program, kdy dětem a studentům promítáme rozhovor s Evou Erbenovou, která přežila holocaust. Pak jim naše pedagogická pracovnice poví další zajímavé historické skutečnosti týkající se dané doby. Následně žáci dostanou pracovní listy, které vyplní, čímž zpětně zjistí, co všechno si z přednášky zapamatovali," uvedl ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Eva Erbenová se narodila v roce 1930 v Děčíně, o šest let později se s rodiči přestěhovala do Prahy. Roku 1941 byla deportována do Terezína a v roce 1944 do Osvětimi. Na konci války se jí podařilo uprchnout z pochodu smrti. „Tento pochod vedl také přes Svatavu, kde v té době býval ženský koncentrační tábor. Právě tady vyčerpáním zemřela maminka Evy Erbenové. Následně zajatkyně přecházely přes Sokolov směrem do Slavkovského lesa a tam někde v oblasti Čisté se tehdy čtrnáctileté Evě podařilo utéci," připomenul část příběhu Michael Rund. Když později došla do vesnice Postřekov, měla štěstí, že se jí tu ujala rodina Jahnova. „Schovávali mě až do konce války. Takže mě vlastně zachránili. A jelikož jsem byla tehdy hodně slabá, zavolali porodní bábu. Její radou bylo, aby mi nedávali jíst, ale raději nosili mateřské mléko. Skutečně mě krmili mlékem od jedné rodičky, která zrovna měla miminko. Takže já dnes říkám, že jsem se v Postřekově vlastně znovu narodila," zavzpomínala Erbenová.

Po absolvování ošetřovatelské školy v Praze odjela v srpnu 1948 s manželem do Paříže a poté v roce 1949 do Izraele, kde dodnes žije v Aškelonu. Vychovala dceru a dva syny. Manželé Erbenovi byli blízcí přátelé Arnošta Lustiga. Právě on zprostředkoval setkání Evy Erbenové s Markétou Mališovou, ředitelkou Centra a Nakladatelství Franze Kafky, která se stala spoluautorkou nově vydané knihy – Životy Evy L. „Také tuto publikaci si u nás mohou návštěvníci zakoupit," zmínil ředitel muzea. Kniha je nejen jedinečným svědectvím přeživší, ale také psychologickou sondou ženy, kterou zasáhly dějiny 20. století. Eva Erbenová se v 82 letech rozhodla s Markétou Mališovou otevřeně bilancovat svůj dosavadní život.

Sokolovské muzeum má pro školy nachystané i další naučné programy. Jeden z nich má příznačný název Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem. Jedná se o komentovanou prohlídku stálé expozice. Cílem je zábavnou formou seznámit děti s muzeem. Ty poznají, na co se používala například máselnice nebo kolovrátek. Starší školáci se naopak seznamují s pověstmi a historií Sokolovska. Pokud mají zájem, mohou také absolvovat komentovanou prohlídku Hornického muzea v Krásně.