Kromě toho město přijalo vyhlášku upravující otevírací dobu veškerých barů, heren, restaurací a hospod. Důvodem byly četné stížnosti lidí na rušení nočního klidu a pouliční šarvátky opilců.

„Přijali jsme vyhlášku, která definuje, v kterých nemovitostech se mohou výherní automaty provozovat. Předpokládáme, že tím zastavíme nekontrolovaný růst heren ve městě. Tato zařízení jsme zcela vyškrtli ze Staroměstské ulice. Občané si totiž stěžovali, že nám to tady hyzdí právě tyto provozovny,“ vysvětlil místostarosta Chodova Patrik Pizinger. Současně uvedl, že střed města by měl být co nejvíce reprezentativní. „Když někdo poprvé přijede do Chodova, tak vždy přirozeně skončí na náměstí,“ doplnil.

Neznamená to však, že se 1. ledna herny v centru zavřou. „Zákon o loteriích garantuje tříletou přechodnou dobu, takže to znamená, že je tu musíme ještě strpět. Do budoucna ale máme jistotu, že prodlouženou licenci již nedostanou,“ poznamenal Pizinger.

Další nařízení, platné od nového roku, bude veškerým hernám ve městě upravovat provozní dobu. „Od pondělí do čtvrtka smějí mít otevřeno od 9 do 22 hodin. V pátek, sobotu a ve dnech předcházejících svátkům budou moci mít otevřeno až do jedné hodiny v noci. A výjimky neexistují,“ konstatoval místostarosta.

„V noci byl kolem provozoven hluk a mnozí obyvatelé kvůli tomu nemohli spát. Z policejních svodek také vyplývá, že největší problémy se odehrávají v době, kdy se hosté vracejí z těchto zařízení, hulákají a dělají nepořádek,“ dodal Pizinger. Nová vyhláška je pro majitele heren komplikací. „Zavírat už ve 22 hodin je špatné. To začíná chodit nejvíce hostů. Kdyby nám alespoň povolili mít otevřeno do tří hodin ráno. Nevím, co teď uděláme. U nás problémy nejsou a tady je klid,“ brání se provozovatel herny K2 ve Staroměstské ulici Ta Quoc Duong.

Další vyhláška se vztahuje na hostince. „Tady jsme přistoupili k omezení provozní doby s možnou výjimkou. Restaurace smí mít otevřeno od 6 ráno. V pondělí až čtvrtek bude zavírací doba ve 22 hodin večer. V pátek, sobotu a den před svátky to bude jedna hodina v noci,“ upřesnil místostarosta. „Mezi hostinskými v Chodově je celá řada slušných provozovatelů. Právě ti budou moci požádat radu města o prodloužení otevírací doby do tří hodin ráno. K tomu ale musí mít zajištěnou provozovatelskou službu, tak aby byl kolem jejich restaurace zajištěný klid,“ zdůraznil Pizinger.

Dozor bude mít na starost městská policie. V případě porušení vyhlášky bude možné uložit pokutu až do 200 tisíc korun. „V prvních dnech půjde spíše o vysvětlování, později pak už ale přijdou restrikce,“ zvedl varovný prst místostarosta.

A jaký mají na vyhlášku názor obyvatelé Chodova? „Podle mě je heren ve městě zbytečně moc a stále se objevují další. Co se týče restaurací, tak znám řadu slušných provozoven, kde je pořádek a klid,“ řekl k tématu Pavel Béna z Chodova. „Já bych herny zrušil úplně, pryč s nimi. Sám ani do žádné nechodím,“ reagoval další z dotázaných.