Účel soutěže je, aby si řidiči ověřili a zvýšili znalost ovládání vozidla, dopravních předpisů a orientaci v terénu, postřeh, vtip a všeobecné znalosti. Startovat budou moci auta všech typů a obsahů. Posádky budou povinné čtyřčlenné a minimální věková hranice bude 15 let. Vozy s kompletními posádkami se shromáždí mezi základními školami v Kynšperku od 7:30 do 8 hodin. Za pozdní příjezd jim budou uděleny trestné body. Příjezd na start bude od učňovské školy. Trať povede po komunikaci s normálním provozem. Průměrná rychlost na projetí trasy nesmí ale přesáhnout 30 kilometrů v hodině a dodržování dopravních předpisů bude bezpodmínečnou povinností všech soutěžících.
Každá posádka obdrží diplom a posádky na předních místech získají věcné ceny a nejlepší v jednotlivých kategorií obdrží zvláštní cenu. Ta bude připravena i pro MISS Botas.
Přihlášky a startovné musí zájemci odevzdat nejpozději do 20. května v restauraci Koruna, Kašna a U Splavu.