Ne všechny projekty, které se dostanou na papír, se podaří pokaždé zrealizovat. Radnici v Chodově například stále zůstává v šuplíku záměr na vybudování krytého plaveckého bazénu. A zřejmě tam ještě nějakou dobu zůstane. Město aktuálně připravuje střednědobý plán na období 2011 až 2014 a v něm bazén zcela jistě nebude. Už letos na jaře ale radnice odstartuje stavbu sportovní haly za zhruba 95 milionů.

„Pokud budeme dobře uvažovat, tak do příštího roku halu postavíme, následně přijedou evropští komisaři, zkontrolují jednotlivé položky a někdy na přelomu let 2011 a 2012 bychom mohli získat objem přiznaných financí. To znamená, že s nějakými většími penězi můžeme počítat v rozmezí 2013 a 2014, a to je už závěr volebního období,“ vysvětlil starosta Chodova Josef Hora (HNHRM). „Naše volební strana se zavázala, že bychom měli řešit i problematiku seniorů a škol. A to je záležitost, která nás brzdí, abychom slibovali něco, co by pro střednědobý plán bylo jen těžko realizovatelné,“ pokračoval Hora s tím, že v rozkreslených projektech svoje místo bazén stále má.

„Nechci však spekulovat, jestli v roce 2015 a později bude příznivější doba, aby se takové vodní zařízení v Chodově postavilo,“ doplnil.
Na roky 2008 a 2010 město plánovalo 28 projektů. Největší část, téměř polovinu, zabral rozvoj infrastruktury – například opravy chodníků. Velký podíl připadl také na zlepšení služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času.

„Sedm projektů se nakonec vůbec nedělalo, jelikož byly finančně náročné, nad možnosti města či nebyl nalezen vhodný dotační titul,“ zmínil místostarosta Patrik Pizinger (HNHRM). „Nejvíce se lidé ptají na park u kulturního domu. S jeho úpravou jsme chtěli posečkat, než budeme mít na stole projekt zpracovaný architektkou. Je tady také otázka, zdali parkové úpravě neotevřít i sousední zahradu umělecké školy. Tady totiž vandalové trvale poškozují pletivo plotu a keře,“ poznamenal Hora.