Je to už dva roky, co získal druhý nejcennější český poklad, relikviář svatého Maura, svou zbrusu novou expozici. Je návštěvníkům stejně jako ta původní k dispozici na Státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou. Svou velkou premiéru pro návštěvníky měla expozice pak na jaře roku 2022. Památka jako jedna z mála bude zájemcům přístupná i během vánočních prázdnin. Na podrobnosti ohledně provozu areálu v této době a novinky se redakce Deníku ptala bečovského kastelána Tomáše Wizovského.

Jaká byla letošní sezóna v Bečově, která navázala na loňské velké otevření expozice svatého Maura?

Letošní sezona se více než vydařila. Na  „vychladnutí“ zájmu o novou expozici relikviáře svatého Maura ze strany návštěvníků si nemůžeme stěžovat a jsme za to moc rádi.

Kolik jste přijali návštěvníků?

Areál státního hradu a zámku si prohlédlo v roce 2023 více než 60 tisíc platících či-li evidovaných návštěvníků. Celkový počet však bude o mnoho vyšší. O rekordní množství tedy nešlo, v minulosti jsme překročili i magickou hranici 70 tisíc návštěvníků, čímž jsme se dostali mezi deset nejnavštěvovanějších památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu v naší zemi. Za jistý rekord lze však považovat fakt, že stabilně překračujeme již po desetiletí hranici 50 tisíc návštěvníků, což se v naší branži považuje za úspěch. Například nedaleký metternichovský zámek s hodnotnou expozicí navštívilo letos 34 tisíc osob. 

Jak to bude během vánočních prázdnin?

Na Štědrý den chystáme společně s římskokatolickou farností v Bečově nad Teplou již tradiční půlnoční mši ve svátečně vyzdobené zámecké kapli sv. Petra. Vstup je volný do vyčerpání kapacity. Na Silvestra a Nový rok pak bude od 11 do 15 hodin otevřena expozice relikviáře svatého Maura společně s hradním shopem. Chceme tak vyhovět nejen ubytovaným hostům v našem městečku, ale i vyjít vstříc vzdálenějším návštěvníkům či nedočkavým milovníkům památek.

Co chystáte na příští rok?

Příští rok začne návštěvnická sezona o chvilku dříve, než obvykle, tedy o prvním víkendu v dubnu. Vzhledem k tomu, že příští rok velikonoční svátky začínají v pátek 29. března, otevřeme dříve a budeme v provozu i na Velikonoční pondělí, které připadá na 1. dubna, což bývá za normálních okolností zavírací den.

V samotném areálu už z hlediska služeb a nabídky není opravdu toho moc co by šlo dále rozšiřovat. Zaměříme se tedy na udržení všech vybudovaných nadstavbových a nezpoplatněných atraktivit od cvičné archeologické lokality, lezecké stěny pod hradem, zahradních herních prvků z minulosti (dřevěné koně, chůdy či hnací obruče - pozn. red.), bylinkové zahrádky, půjčovny kostýmů, úschovny kol a dobíjení elektrokol, petanquového hřiště, naučné interaktivní okružní stezky, hradní rozhledny a ojedinělé a vyhledávané  měření síly  větru pomocí takzvané Beaufortovy stupnice. Pokud se nám podaří připojit areál k optickému internetu, tak  posílíme pokrytí free wifi sítě.

Co máte ve výhledu na další období? 

Momentálně musíme řešit akutní problémy v podobě tří havárií, a to dvou mostů a jedné vysoké tarasní zdi v Ulici pod Zámekm. Projektová dokumentace, stavební povolení a finanční prostředky jsou zajištěny, tak pevně doufám, že příští rok tyto limity vyřešíme a budeme se moci vrátit k reinstalaci dolního barokního zámku, kde máme  schválenou koncepci instalace a zrestaurovanou podstatnou část původního mobiliáře.

Na sklonku letošního roku jsme ještě rozjeli práce na rekonstrukci zámecké modré jídelny, která od roku 2002 až do přesunu relikviáře do nové expozice v Pluhovských domech, sloužila jako trezorová místnost. Byly odstraněny pancéřové okenice, provedena nová elektrická instalace a v příštím roce bude položena nová dřevěná podlaha.

Kdy se dočkáme se otevření slavné expozice tekutého pokladu?

Expozice unikátní sbírky vín, koňaků a šampaňského nalezeného v úkrytu společně s románským relikviářem svatého Maura má již schválené libreto, vizualizaci, stavební povolení a měla dokonce zajištěné i financování. Bohužel prostředky z takzvaného Centrálního fondu reprodukce majetku musely být přesunuty na řešení již zmíněných havárií. Pevně věříme, že se nám podaří opětovně sehnat peníze, neboť jsem přesvědčen, že tato exkluzivní trasa bude vyhledávaným ojedinělým turistickým cílem a perspektivně se vynaložené náklady brzy vrátí. Paralelně s touto aktivitou probíhají komplikovaná jednání o překorkování s francouzským vinařstvím Chateau d'Yquem, z jehož produkce pochází valná většina dochovaných vín. Pevně věřím, že se vše v dohledné době podaří zvládnout.

Lidé v poslední době hodně šetří, je to znát i na návštěvnících? Došlo ke změně poměru běžných turistů versus organizovaných prohlídek?

Poměr individuálních turistů i organizovaných zájezdů je v zásadě stejný. Co se však rapidně změnilo je  poměrně velké navýšení  školních skupin, které jsou motivovány nejen vysoce odbornou aktivitou našeho edukačního centra a fakultního památkového objektu Univerzity Karlovy, ale také jsou podporovány krajskými i vládními dotacemi na dopravu a příspěvkem na vstupné.

Jisté šetření u lidí je pozorovatelné, zejména v tom aspektu, že například někteří rodiče s dětmi navštíví náš areál, dopřejí svým dětem zmrzlinu a sobě kávu v nové hradní kavárně, nakoupí originální zboží v hradní shopu, ale už do expozice nejdou s odůvodněním, že na zámku už byli. Při bližším zkoumání se ukáže, že na zámku byli před týdnem, ale jednalo se například o Hlubokou. Tento trend pro nás však není limitní, neboť z hlediska tržeb díky prozíravému vybudování kavárny a shopu získáváme nemalé příjmy ač z jiného než primárního zdroje, tedy z návštěvnického provozu. Mimo jiné toto pojetí jsem si osvojil na pracovní stáží v Anglii, aplikoval jej do praxe a nyní nese své ovoce.

Co byste popřál lidem do Nového roku? Máte nějaké poselství, které byste čtenářům rád vzkázal?

V tomto  roce jsem řešil nelehkou životní situaci s vážným úrazem kolene, dvakrát jsem dokonce nemohl vůbec chodit. Tak bych lidem se vší upřímností popřál víc než obligátní „hodně zdraví“ a aby k nám nepřestali chodit.