Žádné překvapení. Ustavující zastupitelstvo si v sokolovském Městském divadle zvolilo starostu, dva místostarosty a radu města. Vše zahájil a vedl nejstarší zastupitel Pavel Čáslava. Volila se volební a návrhová komise, zastupitelé skládali slib či se schvaloval volební a jednací řád. Po zvolení starosty, kterým se stal osm minut po půl čtvrté Zdeněk Berka (ČSSD), se vedení zastupitelstva ujal osobně on sám.

„Zapomeňme na stranická trička a věnujme se společně věcným řešením,“ vyzval přítomné Berka. Pro jeho zvolení bylo dvacet členů zastupitelstva, proti tři a zbylí čtyři se zdrželi hlasování. Ani na postech dvou místostarostů nedošlo k překvapení. Povolební vyjednávání avizovala Karla Jakobce a Pavla Čáslavu, oba z ODS. Ti byli také zvoleni. Volba byla veřejná. Tento model dvou uvolněných místostarostů se podle Zdeňka Berky v minulosti osvědčil. Před volbou rady města, kdy návrh zněl na devět členů, se přihlásil o slovo Jaromír Dvořák. „Většina měst má tendenci snižovat počet členů rady města. Jako příklad mohu uvést Teplice či Karlovy Vary. Nahrává tomu i konstelace dvou volebních stran, které se dohodly na koalici. Navrhuji proto pouze sedm členů,“ řekl Dvořák. Jeho návrh zastupitelé neschválili.

Do rady města byli dále navrženi a vzápětí zvoleni Jan Picka, Rudolf Macháček, Jiří Pöpperl, Rostislav Kurfürst (všichni ČSSD) a Jan Kropáček plus Ladislav Sedláček (oba ODS). První řádné zasedání zastupitelstva svolal Zdeněk Berka na 11. listopadu od 15 hodin do velké zasedací síně úřadu práce.