O týden déle mohou nocovat bezdomovci ve speciálním vyhřívaném stanu v Sokolově. Původně měl sloužit jen do konce února. Lidé bez domova však sepsali žádost, aby zde mohli přečkat chladné noci ještě pár dní navíc. A jejich prosba byla vyslyšena.
„Tito lidé jsou za jeho fungování opravdu vděční. Dnes také můžeme říci, že hlavně přes mrazivé dny stan zachránil spoustě lidí život,“ sdělila Iveta Leischová, vedoucí Nízkoprahového denního centra, které provozuje Pomoc v nouzi v Sokolově.

Ve stanu bylo od začátku jeho fungování až do konce února zaznamenáno 616 přespání. Pomohl tak celkem 32 lidem. „Další dobrou zprávou je, že zájem o stan podpořil i zájem veřejnosti o osoby bez přístřeší. Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov přišlo s nabídkou přípravy polévky pro uživatele služeb Nízkoprahového denního centra. Na to se začali ozývat i další ochotní lidé, kteří nabídli pomoc,“ uvedla Leischová s tím, že dobrovolní pracovníci Farní charity v Sokolově se začali střídat ve vaření polévky s pracovníky Chráněného bydlení. „Ozvali se také běžní lidé. Někteří přinesli pro bezdomovce teplé oblečení, jiní koupili k polévce chléb a přivezli instantní polévky. Další občané nabídli pomoc centru formou dobrovolnictví. Tuto nabídku centrum využije při plánované rekonstrukci budovy, ve které sídlí,“ doplnila vedoucí. „Velice nás těší, že i v této krizové době jsou lidé ochotní pomoci svým bližním, a všem z nich chceme touto formou velice poděkovat za spolupráci,“ poznamenala Leischová. Dík směřuje také ze strany bezdomovců, a to vedení Sokolova a městské policii. Právě na základě spolupráce těchto subjektů a Pomoci v nouzi se podařilo zimní stan úspěšně provozovat.