Bude dohlížet a tlačit na to, aby byly dotaženy do konce a projekt fungoval v celém rozsahu. Zajišťovat si ho totiž budou už z podstatné většiny samotné školy. Zatímco lidský faktor si nemohou všichni zúčastnění vynachválit, technická stránka věci trošku pokulhává.

„Softwarové vybavení předáváme samotným školám, které se budou o programy starat. Už to nebude město a jeho IT oddělení jako doposud,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Vedení města zároveň poukázalo na slabiny, ale i výhody Bezpečné školy. Hodně oblíbenou či pro rodiče favorizovanou se měla stát neprodleně poslaná SMS zpráva v případě nepřítomnosti jejich potomka ve škole. Zde však zatím systém pokulhává a rodiče nepřítomnost přes SMS nezjistí.

„Zaměříme se na to, aby veškeré nedostatky projektu Bezpečná škola byly dotaženy do konce. Na tom se shodla celá rada města,“ potvrdil Picka.

„Prozatím neumí program Bakalář vysílat textové zprávy SMS rodičům, pokud jejich dítě nepřijde do školy. To chceme do budoucna napravit,“ potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Je to totiž jedna z nejžádanějších služeb ze strany rodičů.

Co však podle ní zafungovalo ve školách na jedničku, je dohledová služba.

„Ta funguje výborně. Město proto uvolnilo další peníze pro školy, aby si mohly tyto nové posily ponechat a financovat,“ potvrdila Oulehlová.

Další součástí projektu jsou přednášky a semináře. Ty se konají v Centru prevence při městské policii.

Dalším bodem byla sebeobrana, zejména starších ročníků na základních školách. Zde nebyla, podle vedení radnice, ale i samotných škol, až taková zpětná vazba. Ředitelé škol, podle města, uvítali směrování finančních prostředků spíše směrem k dohledové službě. Lidský faktor prý zafungoval perfektně a dohledová služba je na každé základní škole. Dříve se platila z prostředků úřadu práce, nyní ji financuje město. Služba, mimo jiné, u vchodu kontroluje, zda si každý žák označil čipem příchod, a v případě návštěvy cizí osoby tuto doprovází.

Účast přislíbil i mladý básník Robert Netuka, zvaný Tukan, aktuální vicemistr ČR v pódiové slam poetry.
Prezidentský koncert v Sokolově