Reagovali tak na několik incidentů, při kterých sociálně nepřizpůsobiví občané napadají bezdůvodně ostatní. Trpělivost lidem došla při jednom z posledních útoků těchto lidí na šéfa sokolovských záchranářů.

„Nechci, aby se mě můj jedenáctiletý syn ptal, kudy má chodit ze školy. Napadá ho tlupa dětí, které mu vulgárně nadávají. Co mám dělat, aby se to neopakovalo?“ ptal se jeden z přítomných rodičů.

Další z lidí zase upozorňoval na to, že na místě napadení záchranáře se nadále v noci schází skupinka dvaceti sociálně nepřizpůsobivých. „A dělají bordel,“ řekl. Další z diskutujících připomněl zástupcům města, že tyto problémy trvají mnohem déle a řešit je město mělo minimálně už před rokem. K napadením dochází a vždy to je podle něj skupina sociálně nepřizpůsobivých, kteří si vyhlédnou jedince. Situaci podle něj začali řešit až nyní, po mediálně zveřejněném incidentu.

„Nepřeji si, aby se takové události v našem městě děly,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Ten zároveň nastínil některé kroky, které již s policií podnikli. „Lidé uvidí kroky ze strany policie v nejbližších dnech. Z důvodu taktiky však neprozradím jaké,“ řekl. O víkendu bylo vidět v ulicích města více policistů. Dvě auta kroužila po městě a další viděli pěší hlídku se psem.

Jedním z bodů zastupitelů bylo i opatření obecné povahy, které má zamezit posílání jedné ze sociálních dávek – doplatku na bydlení – do problémových lokalit. Lidé vyčítali městu, že podobné opatření nezavedlo už dávno. Podle jejich mínění se sociálně nepřizpůsobiví díky tomuto nařízení nestěhují do Sokolova ani Rotavy, ale právě do Kraslic.

„Toto opatření nepomůže, není systémové, problém odsuneme na někoho jiného. Přesto budu souhlasit s jeho zavedením. Ale nejsme represivní složka. Od toho je zde Policie ČR. Pak musí konat úřad práce a odbor sociálních věcí,“ řekl Kotilínek.

Kolem navrhovaných bezdoplatkových zón se strhla velká diskuze. Mnoho diskutujících se ptalo, proč právě jejich ulice tam není. Žádali, aby byli na seznam zařazeni také.

Starosta jim vyšel vstříc a slíbil seznam rozšířit. Zároveň však někteří ze zastupitelů upozorňovali na to, že může být problém s jejich schválením a může se stát, že opatření nebude přijato.

Jde o to, že v uvedené lokalitě musí docházet ke zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů. Obecní úřad pak vede v přenesené působnosti řízení. Není rovněž pravda, jak zaznělo ze strany vedení města, že se opatření vztahuje na všechny bez výjimky. Každý jedinec v této takzvané bezdoplatkové zóně může požádat o výjimku, a pokud uspěje, doplatek mu bude poslán. Starosta proto vyzývá všechny občany, aby jakékoliv porušení zákonů neprodleně hlásili policii a také s ní spolupracovali. „Volejte, hlaste policii,“ vyzývá Kotilínek. „Každý výjezd zaznamenáváme,“ potvrdil vedoucí místních policistů Antonín Panuška.

Pokud není vedený záznam a lidé problémy neřeší, pouze diskutují na sociálních sítích, k vyřešení problému nikdy nedojde. Aktivně by se měli zajímat, nejlépe osobně, i o práci zastupitelů. Podobnou účast jako nyní by mělo mít každé zastupitelstvo. Lidé navrhovali i romské poradce.„Využívejte je. Takový člověk by tady mohl být. Mají autoritu. Vybírají se lidé, kteří mají u této komunity respekt,“ řekl jeden z přítomných Milan Hloušek, který zároveň předal městu kontakt na podobnou aktivitu, jež prý město nebude nic stát.

Další diskuze k tomuto problému se začala točit kolem zavedení městské policie. Návrh vzešel z řad veřejnosti a přidali se k němu i někteří zastupitelé. Tuto variantu už přitom řešili v minulosti. Zkráceně řečeno, každý zavedení městské policie navrhoval, nikdy však neprošlo. „Kde vezmeme lidi? Kde finance?“ ptal se na posledním zasedání zastupitelů starosta Kotilínek. Přesto se bude návrh znovu projednávat, stejně tak jako opatření obecné povahy, které vymezí takzvané bezdoplatkové zóny.