Kronavirus se šíří Chebskem, kde je stejně jako na jaře nejvíce nakažených nejen z celého Karlovarského kraje. Na rostoucí počet nemocných zareagovalo velice rychle město Cheb. Vedení města se rozhodlo znovu zavést potravinovou pomoc pro osaměle žijící seniory.

„K tomuto kroku vedla aktuální epidemiologická situace ve městě a s tím spojené vysoké riziko nákazy nejohroženější skupiny občanů,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Město zatím počítá s tím, že potravinové balíčky budou rozváženy do konce ledna. Zda bude rozvoz pokračovat i po tomto datu, záleží na aktuálním stavu pandemie v Chebu.

Pracovníci Správy zdravotních a sociálních služeb Chebu a dobrovolníci budou opět bezplatně rozvážet pečivo, ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky seniorům starším pětasedmdesáti let, kteří žijí osaměle nebo ve společné domácnosti s dalšími osobami pobírajícími starobní důchod.

Mluvčí připomíná, že se nabídka bezplatného rozvozu nevztahuje na seniory, kteří žijí společně s dětmi nebo jinými osobami, které jim mohou nakoupit.

V Chebu za dobu existence této služby už totiž zaznamenali, že někteří lidé službu zneužívali.

„Bohužel jsme zaznamenali několik případů zneužívání této služby lidmi, kteří mají děti, blízké nebo jiné rodinné příslušníky. Ti by mohli nákupy pro starší občany obstarat,“ řekl místostarosta Chebu Jiří Černý.

„Ze seznamu, který máme k dispozici, bude proto vyřazeno několik osob, u kterých byla tato skutečnost zjištěna,“ konstatoval místostarosta.

Zdůraznil, že pomoc ze strany města je zaměřena opravdu jen pro osaměle žijící seniory.

Bezplatný rozvoz město znovuobnovilo v pátek 8. ledna. Správa zdravotních a sociálních služeb zřídila telefonní linku, kam mohou senioři volat. Rozvoz se provádí vždy v úterý a pátek.

Cheb zavádí službu už potřetí. Na jaře a na podzim loňského roku pracovníci a dobrovolníci rozvezli téměř šest tisíc potravinových balíčků. Služba pomohla už 460 seniorům.