Nový překlad bible z původních jazyků do češtiny 21. století, který vychází právě v těchto velikonočních dnech, představí veřejnosti unikátním způsobem městské knihovny v Lokti a v Sokolově. Ve spolupráci s Českou biblickou společností připravily knihovny veřejná čtení, na kterých osobnosti z regionu přednesou v novém, moderním překladu své oblíbené pasáže z této knihy knih. Čtení doprovodí biblické písně.

„O příběhy a moudrosti blízké jejich srdci se s posluchači podělí například lékař Mikuláš Zoubek, psycholog Jiří Bauer, manželé Marcela a Jan Hadravovi, policejní inspektor Jan Sebján, ředitel oblastní charity Jiří Novák a další osobnosti ze Sokolovska,“ uvedl Tomáš Kábrt z České biblické společnosti. Nový překlad bude také případným zájemcům na místě k dostání za velmi zvýhodněnou cenu, k dispozici budou také kompaktní disky se čtením Nového zákona v novém překladu v podání předních českých herců.

Překlad pro 21. století, který je výsledkem patnáctileté práce překladatelů, přináší nadčasové poselství bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. V naší zemi byly dosud běžně k dispozici pouze dva kompletní překlady knihy knih – Bible kralická (1579 -1594) a Český ekumenický překlad (1961-1979).

Bible kralická bývá dosud citována pro svou vznešenost a krásu, její jazyk je však pro současného čtenáře již velmi těžko srozumitelný. Český ekumenický překlad byl po dlouhé době první biblí v moderní češtině, jeho tvůrci navíc do své práce promítli moderní poznatky biblických věd. Naše mateřština se ovšem dál nezadržitelně vyvíjí. Významné společenské změny posledních dvaceti let, nástup informačních technologií a celkové otevření naší země, to vše má nesporný vliv na podobu a požadavky současného živého jazyka.
„Od posledního kompletního překladu bible letos uplynulo již třicet let. Vyrostla celá nová generace, která má jistě stejné právo slyšet poselství nádherných knih bible svou vlastní řečí jako naši předkové,“ uvedl Kábrt.

V Lokti na radnici se veřejné čtení osobností s písněmi uskuteční dnes od 18 hodin a v Sokolově na zámku 14. dubna rovněž od 18 hodin.