Patnáctý říjen je od roku 1964 pod názvem Den bílé hole mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Tento den se také tradičně koná veřejná sbírka Bílá pastelka ve prospěch organizací, které nevidomým nebo slabozrakým lidem pomáhají. Záštitu nad touto akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.

„Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu – třeba když na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře ´na slepou bábu´,“ uvedl Michal Štingl ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v České republice.
„Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností,“ pokračoval.

A jaký je vlastně cíl projektu Bílá pastelka? Především má pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života. „A to například formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi,“ upřesnil Štingl.