I Karlovarský kraj počítá v letošním roce s pokračování stavby silničního napojení areálu, parkoviště a zázemí polygonu, zjistila ČTK. Od testovacího polygonu světové značky si kraj slibuje přínos zejména v zaměstnanosti, a to vysoce kvalifikovaných lidí, ale i v navazujících servisních službách.

"Stavba probíhá dle plánu, převážná většina zemních prací je již hotová, na mnoha místech se již pokládá asfaltový povrch. Jsou hotové hrubé stavby budov. V letošním roce se bude pokračovat na jejich finalizaci," sdělil ČTK mluvčí BMW Czech Republic David Haidinger.

"Z důvodu pandemie jsme byli nuceni projekt rozdělit do několika fází. V polovině roku 2022 bude hotová první část, následně začneme s postupným náběhem testů. I po redukování zůstaly nejdůležitější položky zachovány, a pokud se situace ve světě zlepší, je počítáno s rozšířením a pokračováním projektu. Oblast vývoje je klíčová a zásadní pro zajištění hladkého a úspěšného uvádění nových modelů na trh. Obzvlášť nyní, kdy se píše nová kapitola automobilismu v podobě autonomního řízení a elektromobility. Všechna naše ostatní centra jedou na hraně svých kapacit," uvedl Haidinger.

Když stavba areálu v květnu 2020 začínala, odhadované náklady byly tehdy asi 250 milionů eur (asi 6,2 miliardy Kč). Jenže pak přišla koronavirová krize a prudké výkyvy v cenách některých materiálů i stavebních prací. "Nejdražší položky projektu zůstaly zachovány, aktuálně je investice v řádu 300 milionů eur (asi 7,4 miliardy Kč)," uvedl Haidinger.

Na přípravě areálu se podílí i Karlovarský kraj, pro který je investice BMW klíčová i z pohledu připravovaného odklonu regionu od hospodářství vázaného na těžbu a zpracování uhlí. "V roce 2021 dokončila Krajská správa a údržba silnic zadávací řízení na zhotovitele další okružní křižovatky. Ta je navržena již v oblasti Podkrušnohorské výsypky a přímo navazuje na dokončené dopravní napojení ze silnice II/210 v katastrálním území Horní Nivy. Tuto část projektu bude realizovat firma Strabag s celkovými náklady zhruba 14,4 milionu Kč. Plánované zahájení stavby je v březnu 2022 s předpokládaným termínem zprovoznění v červenci 2022. V současné době je nicméně třeba dořešit zajištění potřebných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu RE:START," řekl ČTK neuvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro dopravu Jan Bureš (ODS).

V letošním roce by měly být také zahájeny stavební práce na dokončení plánované infrastruktury, jež náleží k rozvojovému centru BMW. "Jde zejména o dokončení příjezdové komunikace, o parkoviště pro návštěvníky a dodavatele, autobusové zastávky a dobíjecí stanice pro elektromobily včetně souvisejících inženýrských sítí. Vlastní model financování a zajištění realizace těchto stavebních prací včetně upřesněného harmonogramu provádění projednává Karlovarský kraj, společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a BMW," dodal Bureš.

S blížícím se zahájením provozu už BMW začíná hledat pracovníky, kteří by v moderním provozu měli pracovat. "Již nyní nabíráme první zaměstnance. Nábor bude postupný, kvůli redukování projektu bude zaměstnáno méně lidí, než kolik jsme předpokládali. Nicméně i nadále platí, že prioritou jsou pro nás místní občané, potažmo Češi," doplnil Haidinger.

Plocha vývojového centra severně od Sokolova by měla ve výsledku zabrat až 650 hektarů. Vzniknout zde mají zkušební dráhy pro testování vozidel v různých podmínkách a situacích.