Ohromné množství autovraků musejí řešit každoročně města a obce v Karlovarském kraji. Boj s nimi je však velmi těžký a složitý, a to kvůli legislativě. Například v Chebu řešili v uplynulém roce padesát odstavených autovraků a letos už nových deset. Vraky každoročně ztěžují například jarní údržbu. Město může auto odtáhnout, ale po úklidu silnic musí vozidlo opět vrátit na původní místo a čekat, jestli se jeho majitel o vozidlo nepřihlásí.

„Je to jako nekončící boj, když se městská policie a městský úřad snaží odstranit vraky aut z ulic a přeplněných parkovišť,“ uvedla tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Podle zákona totiž fakt, že vozidlo dlouhodobě stojí na jednom místě a má například prázdné pneumatiky, ulomená zrcátka nebo rozbitá světla, neznamená, že je vrakem.

„Nic na věci nemění ani to, pokud má automobil propadlou technickou prohlídku, podhuštěné pneumatiky, vysklená okna nebo je plné odpadků. To podle současné legislativy stále není důvod k jeho odtažení,“ vysvětlila mluvčí.

Aby mohla městská policie označit vozidlo jako vrak, musí být splněno několik podmínek.

„Musí se jednat o vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Zde však nastává problém výkladu, protože stávající právní úprava pojem trvale technicky nezpůsobilé a zjevně trvale technicky nezpůsobilé nijak nedefinuje,“ upozornil ředitel Městské policie v Chebu Martin Hanák.

Definována je pouze technická nezpůsobilost vozidla, kdy silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé, například pokud pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu nebo pokud poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem. Platná legislativní úprava tak odstranění vraku komplikuje, takže dokud vozidlu nechybí podstatná část mechanismu nebo konstrukce, jako je převodovka, motor, tlumiče anebo poloosy, nemůže se jednat o vrak.

„Pokud vozidlo nebrání provozu a není vrakem, nemůže ho město prostřednictvím městské policie nechat odtáhnout. Pokud vozidlo naplňuje znaky vraku, strážník městské policie na vozidlo vylepí výzvu s povinností majitele vrak z komunikace odstranit. Pokud do dvou měsíců majitel vozidlo neodstraní, nechá město vrak odtáhnout a ekologicky zlikvidovat na náklady vlastníka vozidla,“ informovala Simona Liptáková.

V Karlových Varech strážníci městské policie řeší každý rok zhruba deset případů autovraků. „Ty jsou zadokumentovány, na vrak je vylepena výzva a snažíme se dohledat majitele. Následně je pak likviduje dopravní podnik na náklady města, případně samozřejmě majitele,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary. Podle jeho dalších slov si ale lidé často pletou pojem autovrak s dlouhodobě nejezdícím vozidlem, což je velký rozdíl. „Těchto případů je samozřejmě více, ročně zhruba šedesát, a lidé si stěžují, že jim zabírají parkovací místa,“ pokračuje dále velitel s tím, že i v těchto případech se strážníci snaží vypátrat majitele a domluvit nějakou nápravu. „Zde je úspěšnost vcelku vysoká, neboť vyřešíme více než dvě třetiny případů,“ dodal Marcel Vlasák.