Na policii se oběti domácího násilí obracejí až ve chvíli, kdy jim jde téměř o život. Taková je zkušenost přímo z praxe – a proto už i v menších městech v Karlovarském kraji vznikají kontaktní místa, kam se právě lidé mohou v případě tíživé situace obracet s prosbou o pomoc. Na Sokolovsku v říjnu loňského roku vzniklo kontaktní místo v Kraslicích, další jsou potom v Jáchymově a Žluticích. V rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách budou fungovat minimálně do dubna 2016.

„V Kraslicích zatím kontaktní kancelář řešila dva případy vykázání, kdy policie násilníkovi na stanovenou dobu zakázala kontakt s ohroženou osobou. Kromě toho se na nás obrátilo dalších pět klientů," říká Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí Intervenčního centra společnosti Pomoc v nouzi v Sokolově, pod nějž spadají nově zřízená kontaktní místa. Lokality, kde se nová kontaktní místa otevřela, byly podle ní pečlivě vybrané. „Důvodů bylo více, především se ale jedná o odlehlejší oblasti. Například pro maminku od dětí může být opakované cestování do Sokolova dost organizačně i finančně náročné. Pečlivě jsme volili i umístění kontaktních míst v jednotlivých městech. V Kraslicích se jedná o budovu, kde zároveň sídlí také úřad práce, finanční úřad a další služby. To klienty dostává do určité anonymity, kdy nikdo neví, kam se vlastně vydávají," vysvětluje Chalupníková.

Na kontaktních místech podle ní lidé nejčastěji vyhledávají pomoc odborníka nebo i psychické povzbuzení. „Klientům můžeme nabídnout jakési provázení tíživou životní situací, můžeme je částečně připravit na to, co je čeká. Že to nebude jednoduché a nebude to hned. A obvykle se to také neobejde bez zásahu policie, kterému se ženy zpočátku chtějí raději vyhnout. Můžeme samozřejmě také zprostředkovat odborné psychologické a právní poradenství i další navazující služby," popsala Chalupníková. Pomoc tu navíc není jen pro ženy – na kontaktní místa se mohou obracet i muži, nebo třetí osoby například z rodiny nebo blízkého okolí ohroženého.

Projekt Bojovníci proti násilí na ženách chystá navíc i osvětovou část. „Chceme informace dostat do škol i mezi veřejnost formou besed s odborníky. Dojde i na vydání naučné publikace ve formě komiksu. Provedeme také rozsáhlé dotazníkové šetření," doplnil PR manažer organizace Pomoc v nouzi Milan Hloušek.