Podporovat vztah ke čtení u té úplně nejmladší generace a současně dovést i jejich rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj jejich dítěte i jeho budoucnost, to jsou hlavní cíle mezinárodního projektu Bookstart. Zapojily se do něj i knihovny v Lokti a Chodově.

Projekt vznikl v roce 1992 ve Velké Británii a dnes jsou v něm zapojeny miliony rodičů s malými dětmi po celém světě. „Když se Česká republika rozhodla, že se připojí, udělal se průzkum mezi rodiči do 29 let a zjistilo se, že přes 50 procent z nich považuje čtení s dětmi předškolního věku za zbytečné, což je pro nás knihovníky číslo alarmující,“ uvedla knihovnice Klára Rozsypalová, která projekt realizuje v Lokti. Knihovna se tak bude snažit, aby rodiče četli dětem už od narození. „Určitě to poznáte vy sami na svých dětech, že čtení hodně pomáhá třeba v tom, že děti začnou dřív mluvit a jsou obratnější a šikovnější v mnoha jiných dovednostech,“ je přesvědčená.

Loketská knihovna se zaměří na maminky s dětmi od jednoho do tří let věku, které budou pravidelně jednou za měsíc moci přijít v dopoledních hodinách a knihovnice si připraví různé aktivity. „Není to povinnost, spíš příjemná nabídka. Budu vymýšlet takové aktivity, aby čtení děti bavilo, aby si zvykly na prostředí knihovny i na to, že jim čte někdo jiný,“ přiblížila setkání. Na tuto skupinu pak naváží děti od 3 do 6 let. Pravidelné Čítárny se v knihovně konají už 16 let.

V Chodově vznikl v rámci projektu Bookstart Lumpík, zaměřený na děti od jednoho do 18 měsíců. „Vždy první úterý v měsíci budeme s miminky cvičit, bavit se a sdílet cenné zkušenosti. V rámci projektu bude také probíhat řada odborných přednášek a lekcí,“ přiblížila aktivity v chodovské knihovně Klára Hušková, která Lumpíky povede. Přijde logopedka, fyzioterapeut nebo sestřička, která ukáže první pomoc. Připravena budou i leporela pro nejmenší děti, aby maminky měly přehled, co a jak mohou s dětmi dělat a číst.

Vyhlašovatelem projektu, který má v České republice název S knížkou do života, je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.