Již minimálně rok vznáší vedení Březové na Sokolovsku požadavky na to, aby v jejich městě a přilehlých integrovaných obcích byly provedeny opravy komunikací. Starosta Miroslav Bouda tvrdí, že byly prokazatelně poškozeny při vedení objízdných tras či převozu materiálu na stavbu nové rychlostní silnice R6.

„Je jasný fakt, že přes Březovou a okolí jezdila těžká nákladní doprava z nedaleké stavby komunikace,” konstatoval Bouda. Jak upřesnil, řada místních komunikací není poškozena jen samotnou stavbou R6, ale úzce s ní souvisí. Jako příklad zmínil obslužné cesty nebo zničené krajnice a vzniklé prohlubně na silnicích integrovaných obcí, zejména v Rudolci a Kostelní Bříze. Přes tyto vesničky byla totiž svedena objízdná trasa kamionové dopravy. Jak starosta přiznal, část komunikací byla opravena zcela, někde jen částečně a jinde vůbec. Za pravdu mu dávají i někteří z občanů. „Objízdné trasy vedly březovskými ulicemi. Auta naložená ze stavby dělala hluk a byla zde i velká prašnost,” sdělil Filip Titlbach, který zde bydlí. Přesto je starosta podle svých slov optimistou a má i písemný příslib od investora. Dopis je však obecný a nehovoří o konkrétní částce či rozsahu oprav. Investor stavby musí podle slov starosty vzít na vědomí, že je jeho povinností opravit komunikace, které využíval a svou činností je poškodil. „Já ve svém úsilí nepřestanu a jsem odhodlán vypravit se i do Prahy za pomazanými hlavami, aby se věc pohnula,” dodal odhodlaně Bouda.

Vedení Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary tvrdí, že o problémech ví a na kontrolních dnech o nich jednají. „Máme zpracovaný takzvaný pasport,” sdělil ředitel ŘSD v Karlových Varech Pavel Rödl.

Jak upřesnil, pasportizační popis komunikací obsahuje například detaily šířkového uspořádání, krytu vozovky, omezení rychlosti, záchytných bezpečnostních zařízení, stromořadí, ochranných zdí, vybavení komunikace a jiné. Laicky řečeno, obsahuje, co je u komunikací poškozeno a je třeba udělat. Vedení ŘSD ještě neví, kolik opravy budou stát. Letos už s rekonstrukcí kvůli nastávajícímu počasí nezačnou.

„Na zimu budeme počítat, na jaře začneme stavět,” slíbil Rödl.