Město Boží Dar vyhlásilo záměr pronájmu nemovitostí, které jsou součástí historického a zchátralého komplexu Horského hotelu Klínovec. Záměr se týká všech budov, které jsou památkově chráněny, ale i pozemků, dále částí, kterou bude rekonstruovány, ale i těch nově postavených. Pronájmem tak naplní město své plány s komplexem, který hostil své poslední návštěvníky už před 23 lety. Od té doby památka chátrá. Město ho ve špatném stavu přitom odkoupilo už před 20 lety.

Jak už Deník informoval, Boží Dar má z hotelem velkolepé plány, které jsou aktuálně odhadovány na téměř 800 milionů korun. Nyní nejvýše položené město v České republice hledá strategického partnera, i když je projekt součástí Fondu spravedlivé transformace. V rámci ní může Karlovarský kraj čerpat miliardy korun z Evropské unie. Město se zavazuje, že veškeré investice bude realizovat ono a že všechny dotčené nemovitosti zůstanou v jeho majetku.

„Celý hotelový komplex bude pronajat na dobu 25 let s možností následného prodloužení formou pětileté opce,“ říká božídarský starosta Jan Horník.

Město chce mít samozřejmě záruky, že hotel po takové zásadní a dlouho odkládané přeměně bude skutečně fungovat. Proto má na dané zájemce přísné požadavky. „Kvalifikačními podmínkami, které musí zájemce o nájem splnit jsou například: výše jeho tržeb z ubytovacích a souvisejících služeb za poslední uzavřené účetní období bude mít prokazatelně minimálně ve výši jedné miliardy korun, dále musí mít nepřerušenou podnikatelskou činnost v hotelovém oboru minimálně 15 let, musí mít také zkušenost v ubytovacích a souvisejících službách na horách, nejlépe aspoň v jednom turistickém (sportovním) areálu zimních a letních aktivit, musí mít i zkušenosti s minimálním počtem alespoň 400 hotelových pokojů. A á protože se jedná o památkově chráněný objekt, musí mít uchazeč tak zkušenost s provozem objektu kulturní památky nebo objektu nacházejícího se v památkové zóně nebo v památkové rezervaci,“ upřesňuje starosta Horník.

Jak pokračuje, minimální roční nájem by měl činit 25 milionů korun. Lhůta pro podání nabídek končí 13. září ve 13 hodin. O vítězi rozhodnou božídarští zastupitelé 18. září.

Vedení Božího Daru chce objektu vrátit jeho původní smysl, cílem je tedy znovuzprovoznění hotelu, který by měl i své zázemí, jako třeba prostory pro lyžařskou školičku, kvalitní lyžárny, ale i své vlastní balneozařízení. „Dříve jsme také uvažovali, že bychom v hotelu vybudovali kvalitní občerstvení pro návštěvníky Klínovce, ale nakonec jsme dospěli k názoru, že toto je záležitostí skiareálů. Chceme se soustředit na vybudování slušného horského hotelu, který by nabídl kapacitu kolem dvou seti lůžek. Součástí této velké akce bude samozřejmě i rekonstrukce dvou sálů, které se v památce nacházejí," uvedl vloni na podzim Horník s tím, že hotel by se mohl otevřít v roce 2028 nebo 29.

Součástí krušnohorské dominanty je také zděná osmiboká věž o výšce 24 metrů, která má krytou ochozovou plošinu. Do věže vede 75 kamenných schodů. Její vrchol nabízí neuvěřitelný výhled. Při dobrých rozptylových podmínkách je totiž vidět dokonce i Sněžka, Milešovka, Říp, ale i Petřínská rozhledna či Bílá Hora. Věž byla dokonce do roku 1998 nejvýše se nacházející rozhlednou v České republice. Hotel není první stavbou, která byla na vrcholu Klínovce postavená. Ta první byla dřevěná pyramida z roku 1817, která ale vyhořela. Stavba rozhledny začala v roce 1883, stavba hotelu pak o 17 let později.