Současný sběrný dvůr nemá takové parametry, jaké by si vedení březovské radnice přálo. Chybí také moderní zázemí zdejšího místního hospodářství. Březová u Sokolova se to rozhodla změnit a již letos na změně začne pracovat. Nový sběrný dvůr by tak mohl v budoucnu sloužit nejen Březové, ale i integrovaným obcím.

„V současné době pracujeme na projektu. Náklady na něj jsou již zahrnuty v rozpočtu města na letošní rok. Do techniky jsme investovali, tu máme. Nyní je na řadě zázemí a sběrný dvůr," říká starosta Březové Miroslav Bouda.
Současný areál za hasičárnou se tak zruší a vše se bude kompletně soustředit do jednoho místa. Tím bude plocha po bývalé čistírně odpadních vod, její staré části.

„Chceme využít celé zmíněné území včetně budovy. Nový sběrný dvůr bude i se zázemím pro místní hospodářství. Chtěli bychom být jakýmsi vzorem pro malé obce," upřesnil Bouda. Jak dodal, město bude usilovat o dotaci.

V současné době má Březová dvě sběrná místa. Jedno za hasičárnou, druhé za bývalým Svazarmem. Nezapomíná ani na okolní integrované obce Arnoltov,Černý Mlýn, Tisovou, Kamenici, Kostelní Břízu, Lobzy a Rudolec.

Město zajišťuje nejméně dvakrát ročně sběr a odvoz nebezpečného odpadu, jako jsou olejové filtry, akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, televizory, barvy, chemikálie a další.