Malé městečko na Sokolovsku má na svědomí řadu takzvaných rarit. Ať už je to stavba multifunkčního centra či loni otevřený zcela nový hřbitov. Do budoucna se chce ještě více rozvíjet. K již připraveným stavebním parcelám se město chystá na dalších 22 až 25, které vyrostou v lokalitě na Výsluní. Nový územní plán má řešit i cyklostezky, běžecké lyžařské trasy a okolní obce. Starosta Březové Miroslav Bouda s nadsázkou tvrdí, že tiše závidí obcím, kde to takzvaně plyne v poklidu. Poté prozradil, co se letos v Březové chystá.

Jaká větší sousta čekají letos Březovou?
Z hlavní části je dokončeno zateplení budovy radnice, byly pořízeny nové skladovací haly. S dotační podporou byl pořízen nový zametací vůz, nyní nás čeká také postupná výměna dožité techniky. Čeká nás druhá nejrozsáhlejší investiční akce poslední doby, tedy druhá etapa přestavby kulturního domu. Přestavba kina, zřízení nových prostor pro knihovnu a menších „kongresových" prostor bude stát několik desítek milionů korun. Velkým soustem bude také zateplení veřejných budov (1. stupeň ZŠ, mateřská škola, pečovatelský dům a další).

Co parkovací místa, po kterých občané volají?
Samozřejmě budeme pokračovat v dalších postupných opravách komunikací včetně zřizování nových parkovacích míst, po kterých volají občané v řadě březovských lokalit. Zde opětovně prosím občany o trpělivost, každý jistě vidí, že na řešení silnic i parkovišť postupně pracujeme a na všechny postupně dojde.

Zmínil jste i bioodpad. Co s ním?
Nově musí město zajistit svoz či prostor pro sběr bioodpadu a opětovně se pustíme do nově pojatého projektu kompostování ve městě. Plánujeme jej situovat do prostor bývalé ČOV a současně s tím přesunout stávající nevzhlednou nedalekou sběrnou ohradu.

Loni byl otevřen nový hřbitov a byl o něj zájem. Co letos?
Budeme muset pro obrovský zájem začít pracovat na plánech k jeho zkapacitnění, připravovat budeme také zřízení obřadní síně.

Město slíbilo i stavební parcely, budou?
Velmi slibně se rozjela výstavba rodinných domů na Drahotíně a radnice již připravuje další lokalitu pro výstavbu na Výsluní. I v roce 2015 se bude na tomto projektu, o který je mezi budoucími stavebníky zájem, intenzivně pracovat.

Na co se mohou těšit sportovci?
Naši fotbalisté se vloni dočkali nového hřiště s umělým povrchem, stejně jako oprav stávajících šaten. Nyní budeme pokračovat v přípravě akce „Náhradní fotbalové hřiště". Čeká nás především náročné tzv. vynětí pozemků z půdního fondu se souvisejícími náhradami.

Mohou na podporu města i nadále spoléhat dobrovolní hasiči?
Provoz místní jednotky je poměrně finančně nákladný, avšak činnost jednotky je zcela určitě smysluplná a potřebná záležitost z titulu ochrany obyvatel a majetku. Naše zásahová jednotka je v současnosti moderně vybavená, na profesionální úrovni.

Jak to vypadá s dopravní obslužností, lepší se?
Velkým vytyčeným úkolem bude snaha tlačit provozovatele MHD ke změně koncepce dopravy. Radnice se již řadu let snaží, zatím bohužel s nulovým výsledkem, k návratu k okruhové koncepci březovské linky, s obsluhou nákupních center či koupaliště na Michalu.

Kulturní život byl v Březové vždy bohatý. Bude i letos?
V roce 2015 nás opět čekají tradiční akce, ke kterým patří soutěže Porta či Březovský lístek, jarní slavnosti stavění a kácení máje, již brzy to bude Setkání harmonikářů, zapomenout nelze na tradiční Setkání Březových, které se letos uskuteční v Březové u Uherského Brodu na Moravě. V rámci sportovního života bude jednou v hlavních akcí v roce 2015 soutěž mistrovství Evropy v biketrialu.

Co byste vzkázal občanům?
Mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů všem spoluobčanům a pracovníkům radnice pak také mnoho sil a optimismu.