Zaplatilo za ně zhruba 4 miliony korun. Podle vedení města zde zvítězila společenská váha nad ekonomickým hlediskem, protože tržní hodnota pozemků je menší. Starosta Březové Miroslav Bouda nastínil, proč město pozemky koupilo a co s nimi zamýšlí.

„Nechtěli jsme, aby pozemky koupil někdo jiný. Jde o pozůstatky bývalého zámku a pozemky navazují na zámecký park. Pracujeme na studii budoucího využití a doufáme, že to osloví nějaké investory. Dovedeme si představit zaměření projektů v oblasti sociální či rekreační. Nesmíme také zapomenout na fenomén zaniklých obcí. O ty je mezi veřejností veliký zájem,“ říká Bouda.

Ten naznačil, že do právě připraveného územního plánu chtějí zakomponovat i bydlení venkovského typu, které bude napojeno právě na Kostelní Břízu. I zde se počítá s napojením na cizí kapitál.

Přehlídka veteránů v Kraslicích.
OBRAZEM: Nablýskaná auta zakončila sezónu v Kraslicích