„Proběhla další koordinační schůzka s architektem na řešení interiéru smuteční kaple u hřbitova, kde byl dohodnut způsob řešení zástěn a též pojízdných lavic. Ty budou využitelné nejen při smutečním obřadu, ale i při případných různorodých společenských akcích,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

V dohledné době bude před objektem instalován také další mobiliář či architektonické prvky. „Umím si představit, že nová kaple nebude sloužit pouze k obřadům, ale také k různým společenským akcím. Napadají mě například Dušičky,“ říká jeden z oslovených Richard Glázr.

Březovský hřbitov je unikát. Vznikl teprve před pár lety jako zcela nový, což bylo v našem regionu naprosto ojedinělé. Do té doby byli nuceni pozůstalí z Březové umísťovat ostatky svých příbuzných v okolních městech a obcích. Drtivá většina z nich je poté nechala přemístit na nový hřbitov.

Výstavba areálu trvala několik let. Došlo zde k vybudování komunikací, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do sektorů a dalšímu.