Nejdelší májku ve své historii postavilo město Březová. Vzhledem k její délce – celkem třicet metrů, muselo být před samotným vztyčením dokonce demontováno rozhlasové vedení. „Velkou májku přinesli a vztyčili naši dobrovolní hasiči. Ta menší byla postavená s pomocí starosty města,“ uvedla Ester Krásová z Městského úřadu v Březové.

Předmájový večer zde uvedla malá kapela Březováček s taneční skupinou Impuls ze ZUŠ Sokolov. „Nato se na náměstí sešlo několik čarodějnic, pro které byla připravena krátká diskotéka,“ zmínil starosta města Miroslav Bouda. „Součástí programu byly i pouťové atrakce a stánkový prodej, kde si děti i dospělí určitě přišli na své. Dále byla zapálena vatra. K tomu hrála skupina Tuláci z Ostrova a také No Problem Kraslice. V deset hodin večer pak mohl nejen každý Březovák vidět velkolepou podívanou ve formě tradičního ohňostroje,“ doplnil Bouda s tím, že bujaré oslavy trvaly do pozdních ranních hodin.