Klíče od nového hasičského vozidla převzali od vedení města dobrovolní hasiči v Březové. Tamní radnice tak zakončila zhruba osm let trvající stavební práce na rekonstrukci zázemí pro hasiče. Dočkali se šesti nových bytů a vylepšení vybavení, které si podle březovského starosty Miroslava Boudy vyžádalo zhruba dvě desítky milionů korun. „Tím, že přímo bydlí v hasičské zbrojnici, zvyšuje se rychlost jejich nasazení v případě jakékoli nepředvídané události,“ uvedl Bouda.

Auto Tatra stálo šest milionů korun. „Dva miliony činila státní dotace, milionem se podílel Karlovarský kraj a tři a půl milionu hradila březovská radnice ze svého rozpočtu,“ upřesnil Bouda. „Financování techniky pro hasiče vnímám jako regionální podporu. Tato technika bude samozřejmě využívaná v rámci potřeb v celém regionu dle zásahového plánu. Hasiči též zajišťují požární ochranu i pro několik obcí na Sokolovsku,“ doplnil starosta.
Podle velitele hasičů Jaroslava Pudila je vozidlo pro sbor velkým přínosem.
„V současné době procházíme školením, abychom mohli zasahovat při dopravních nehodách na právě budované rychlostní silnici. Nový automobil je podstatně lépe vybavený než ten, co jsme měli,“ říká Pudil.

„Měli jsme auto z roku 1968, a tudíž je potřeba techniku obměnit. Nové vozidlo chceme ještě dovybavit vyprošťovacím zařízením,“ doplnil Pudil.
Snažení členů březovského sboru ocenil i nově zvolený karlovarský hejtman Josef Novotný, který se slavnostního předávání vozidla rovněž zúčastnil. „Hlavně přeji hasičům, aby vozidlo zase tak často nepotřebovali,“ řekl hejtman.

Tamní hasiči si ve svých řadách vychovávají již nyní své nástupce. Klub mladých hasičů má v současné době více než dvě desítky malých dětí od tří let.