„Tak velký zájem jsme vůbec nečekali, publikace mizela po stovkách kusů prakticky před očima,“ řekla Lenka Christová z chodovského Turistického a informačního centra, kde byla kniha distribuována.

Stotřicetistránková kniha ukazuje, jak zasáhlo uplynulých sto let do podoby chodovských ulic. Díky srovnání konkrétních míst v minulosti a dnes se mohou čtenáři alespoň symbolicky znovu projít zaniklou historickou zástavbou. „Lidé, které znám a kteří ji získali, byli doslova nadšení. Dal jsem ji i rodičům a ti hned zavzpomínali, jak vypadal Chodov dříve, a srovnávali s tím současným městem,“ potvrdil zájem i Martin Polák.

Těžiště brožury spočívá ve fotografiích, které z velké části poskytli původní němečtí obyvatelé, kteří dnes žijí v německém městě Waldsassen, a srovnávacích pohledech na stejná místa v Chodově dnes.

„Samozřejmě mne to nesmírně těší a jsem opravdu rád, že mají Chodováci takový zájem o historii města. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, že příští rok, kdy si budeme připomínat 125. výročí povýšení Chodova na město, připravíme důstojnou a reprezentativní knihu, která určitě uspokojí všechny milovníky chodovské historie,“ řekl autor brožury, městský historik Miloš Bělohlávek.

Vydání brožury je součástí česko-německého projektu „Máme něco společného“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis.