VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Anglického krále obsluhoval rodák z Vranova u Rovné

Hotel Město Výmar – nyní Kavkaz v Mariánských Lázních stále připomíná hoteliérskou dynastii z Vranova

22.4.2007
SDÍLEJ:

Hotel Město Výmar na snímku z roku 2002.Foto: Josef Brtek

ROVNÁ/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/ Pro každé místo či hotel je vždy prvořadou společenskou událostí, když v jeho zdech pobývá významná osobnost. Podnik vydělá a ještě dlouhá léta žije z pozitivní reklamy, z pobytu slavné celebrity odvozené. Tak tomu bylo i před sto lety, když do Mariánských Lázní jezdil král Velké Británie a Irska i císař Indie Edward VII (1841-1910). Byl synem slavné královny Viktorie, kvůli jejíž dlouhověkosti se trůnu dočkal až roku 1901 v šedesáti. Jako člen sasko-kobursko-hannoverské (dnes windsorské) dynastie byl spřízněn s panovnickými rody téměř celé Evropy. Když v květnu 1910 zemřel, kráčelo v pohřebním průvodu za jeho rakví 9 králů, 7 královen a 40 dalších příslušníků panovnických dynastií.

Lázeňská diplomacie

Příbuzenství i znalost jazyků mu usnadňovaly četná diplomatická jednání. Ta vedl i v Mariánských Lázních. Zde r. 1904 přijal rakouského císaře Františka Josefa I. a r. 1907 carského ministra zahraničí Izvolského, s nímž vymezil sféry britských a ruských zájmů v Persii (dn. Íránu). Přijal tu i premiéra Clémenceaua, aby s ním v předvečer 1. světové války zahájil protiněmecké britsko-francouzské sbližování.
Král se v Mariánských Lázních také setkával se svými vzdálenými příbuznými z košatě rozvětveného sasko-kobursko-gothajského rodu: s bulharským knížetem Ferdinandem I. a s princeznou Štěpánkou Belgickou. Tato snacha Františka Josefa I. odtud zajížděla také do Lázní Kynžvartu. Německého císaře Viléma II., svého synovce, však nesnášel jak pro jeho prušácký militarismus, tak pro snahy Německa omezit světovou koloniální říši Británie.
Komorník vzpomíná
„S králem Eduardem Anglickým si císař tykal,“ vzpomínal na Františka Josefa I. jeho oddaný komorník Eugen Ketterl. „Král Eduard byl neuvěřitelně chladnokrevný, to jest, nebál se ani boha, ani čerta a nejméně atentátu. Od roku 1903 do roku 1909 byl každoročně na léčení v Mariánských Lázních. Tehdy byl pozdější policejní president Schober pověřen bezpečnostní službou o krále, ale Eduard chtěl se pohybovati absolutně neohraničován policejním dohledem, míchal se stále mezi obyvatelstvo a bylo přímo uměním chrániti jej před intenzivními důkazy lidovosti. Král Eduard byl nepolepšitelný rozhazovač peněz a často se v peněžní tísni obracel na Františka Josefa, který opětovně platil jeho dluhy.“
Protože věčný pretendent Edward byl královnou Viktorií držen zkrátka, uvedl komorník, půjčil mu František Josef jednou 600 000 zlatých.

Král v lázních

Do Mariánských Lázní král jezdíval s osmičlenným doprovodem z lázní belgických (Spa) či německých (Bad Kissingen, Bad Homburg), a to vždy od srpna do září. V letech 1890-1909 tu pobýval desetkrát, vždy inkognito jako lord Renfrew či vévoda z Lancasteru. Že se za pseudonymy skrývá princ a král, nicméně bylo všeobecně známo; psaly o tom i lázeňské noviny. Léčebné procedury užíval v královské kabině Nových lázní, pitné kúry bral u kolonády. V lázních žil bohatým společenským životem, pořádal bankety pro politiky a vladaře, stál u zrodu golfového klubu, navštěvoval anglikánský kostel i divadlo, výletní hostince, výšinné hotely i zámky v okolí. V revírech premonstrátů a okolní šlechty v Kynžvartu, Horšovském Týně a jinde lovil zvěř. Jezdil též do kláštera v Teplé, jehož opata později hostil v Británii.

Švihák a Mizzi

Žoviální, smyslem pro humor oplývající tělnatý král, tehdy už trojnásobný dědeček a čtyřicetinásobný strýc, byl vášnivým kuřákem doutníků, hráčem golfu a bridže, divákem regat i dostihů, účastníkem tradičních honů na lišku. Zamlada se věnoval i jachtingu, jezdectví či sportovní střelbě. Oženěn z dynastických důvodů s dánskou princeznou Alexandrou, jež mu dala 6 dětí (2 zemřely), měl slabost pro něžné pohlaví. V Mariánských Lázních ho údajně okouzlila pohledná kloboučnice „Mizzi“ - Marie Pistlová (1879-1945), dcera majitele hotelu č. p. 15 Město Paříž na rohu téhož náměstí, kde bydlíval král. Její kloboučnický krámek býval v křídle hlavní kolonády, zbořeném kolem r. 1980. Sličné Mizzi pak prý po léta z Británie chodila renta. Král byl známý švihák a arbiter elegantiarum, měl dobrý vkus a určoval tón módy; zavedl na nohavicích kalhot záložky nebo nošení plstěného klobouku „a la Homburg“.

Ulričin palác

Většinu zdejších pobytů (a to v l. 1890 a 1903-1909, jak na objektu dosud hlásá německá pamětní deska) byl Edward VII. ubytován v hotelu Město Výmar (č.p. 9, dnes Kavkaz). Tento výstavný hotel u katolického kostela byl zprvu letním sídlem spoluzakladatele Národního muzea v Praze, rakouského ministra financí Franze Josefa hraběte z Klebelsbergu a svobodného pána z Thumburgu (1774-1853). Palác pak zdědila jeho manželka Amálie a po jejím úmrtí (r. 1868) její nejstarší dcera, baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899). Tu zde ještě jako mladou baronesu obdivoval Goethe, jenž v l. 1821-1823 v domě býval hostem. Stárnoucí baronka bydlela na svém zámku v Třebívlicích v Českém středohoří a palác brzy prodala.

Rodáci z Vranova

Jeho majitelem se od r. 1870 stal hoteliér Philipp Hammerschmid (1824-1876). Název Stadt Weimar (Město Výmar) dostal Klebelsberský palác údajně už r. 1821, kdy byl po kolaudaci otevřen, nejpozději však r. 1862. S chotí Emmou, rozenou Hippmannovou (1830-1903) měl hoteliér dva syny: Josefa a Maximiliana. Zatímco Max (1858-1909) žil jako zámožný soukromník a zemřel na infarkt ve fojtlandských Lázních Halštrov (Bad Elster), tak hotel zdědil starší Josef (29. 11. 1856 - 26. 7. 1928). Stejně jako otec, také on byl rodákem ze severu Slavkovském lesa, z kostelní vsi Vranov u Rovné, jež byla zbořena po r. 1945.
V Mariánských Lázních si Josef Hammerschmid nechal kolem roku 1880 postavit vilu č. p. 171 v dnešní Ibsenově ulici, takže vyklizením bytu v hotelu Město Výmar získal další užitné prostory. V únoru 1886 se v Českých Budějovicích oženil s karpatskou Němkou Josefínou Hansa (1859-1942), rodačkou z hornouherské obce Východná u Liptovského Sv. Mikuláše, jinak dcerou lesníka z hornorakouského Ebensee u Travenského jezera. Porodila mu 4 děti: Maxe Richarda (r. 1892 zemřel pětiletý), dědice rodinných hotelů Theodora Josefa (1888-1943), Gabrielu Sofii Emmu (*1892), jež se r. 1913 provdala za karlovarského hoteliéra Franze Schierera, a Paulu Josefu Sofii (*1894), o níž není bližších zpráv.

Králův hostitel

Byl to právě vranovský rodák Josef Hammerschmid, jenž v Mariánských Lázních hostil prince a krále Edwarda. Vše pro jeho spokojenost pak měl v hotelu s nespočetným ansámblem kolegů na starosti vrchní číšník Franz Kohnhäuser; ten králi též podával minerálku na promenádě. Jejich perfekcionismus král štědře platil, a tak už v l. 1903-1904 v očekávání dalších jeho pobytů dal hoteliér někdejší Ulričin palác rozšířit o zrušené postranní průjezdy a zvýšit o 3. a 4. (mansardové) patro. Takto hotel, v němž (jak jasně ukázal letošní památkový průzkum) je původní zdivo Ulričina Klebelsberského paláce dosud do výše dvou pater obsaženo, známe i dnes. Původní vybavení královských pokojů bylo v hotelu rodinou majitelů Hammerschmidů během 1. poloviny 20. století pietně uchováváno.
Král měl pracovnu a přijímací salony v 1. patře hotelu, kde si přál rozšíření dosavadního balkonu. Architekt to vyřešil tím, že u portálu rozšířený balkon podepře sloupová předsíň - portikus. Hoteliér požádal o svolení městský úřad. Radnice, s výslovným ohledem na královo přání, dovolila bezprecedentní krok: porušení jinak striktně dodržované stavební linie u bloku hotelů č.p. 8-10 (Černý orel, Město Výmar, Zelený kříž). Tento hmotný a hmatatelný stavební důkaz, že nejen Mizzi Pistlová, ale i městská rada v Mariánských Lázních „obsluhovala anglického krále“, spatřujeme na hotelu dodnes.

Secesní úpravy

Plány těchto secesních stavebních úprav pro hoteliéra nakreslil špičkový vídeňský architekt Arnold Heymann (1870-1950). Ten z paláce vytvořil mohutný hotel s postranními helmicemi, četnými balkony, předsazeným portikem a středovým rizalitem, jenž je zakončen oblým štítem s alegorickou figurální sochařskou výzdobou. Uprostřed vysoké střechy se majestátně vypíná mohutná středová helmice, završená stylizovanou imperátorskou korunou. Dnes britský vlastník a. s. Léčebné lázně uvažuje o rekonstrukci hotelu. Během ní by jistě bylo dobré na své místo nad hlavním vchodem vrátit původní erb hraběte Klebelsberga, který tu míval Philipp Hammerschmid a jenž odtud byl po roce 1992 sňat a provizorně uložen v městském muzeu.
Stavební plány portiku schvaloval sám král a došlo k tomu, že slavný architekt musel do Mariánských Lázní přijet rychlíkem z Vídně, aby návrh s panovníkem osobně projednal. Konečné slovo však ze zákona měl městský úřad, tehdy v osobách starosty, městské rady a stavebního inženýra Rupperta i městského hygienika profesora dr. Karla Zörkendörfera. Provedení dostavby hotelu i přisazení portiku podle Heymannových plánů hoteliér svěřil osvědčenému místnímu staviteli Aloisi Kolbovi, s jehož realizacemi na objektu měl dobré zkušenosti z předchozích let.

Dochovaná památka

Portikus hotelu, tvořený balkonem, podpíraným dvojicí sdružených sloupů, nebyl pro anglického krále zbudován samoúčelně. Vždy 18. srpna u příležitosti narozenin rakouského císaře Františka Josefa I. po návratu ze mše, celebrované tepelským opatem v katolickém kostele naproti, z něj král Edward VII. přehlížel uniformované spolky, které tu před ním se svými prapory a hudbou slavnostně defilovaly po náměstí.
Hotel Město Výmar (dnes Kavkaz) i dům Hammerschmidů č. p. 171 (dnes hotel Davos) nám v Mariánských Lázních anglického krále i hoteliérskou dynastii z Vranova dosud připomínají.

22.4.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 18 000 Kč Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl Stavební údržbář. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazečů:, - telefonicky Po až Pá v době od 6,30 h do 14,30 h - Ilona Lišková, Štěpán Javůrek , 352 619 220, 352 619 275, - e-mailem: i.liskova@chodos.cz, s.javurek@chodos.cz, , Upřesňující informace:, - znalost technické dokumentace, - VZV, - základní kurz svařování - výhodou, , Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, další benefity dle aktuálního programu, , Místo výkonu práce: Nejdecká 814, 357 35 Chodov. Pracoviště: Chodos chodov s. r. o., Nejdecká, č.p. 814, 357 35 Chodov u Karlových Var 1. Informace: Štěpán Javůrek, +420 352 619 275,604 225 553. Výroba - Výroba Strojírenští technici kontroly kvality, 23 000 Kč Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech Technik kvality. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob hlášení uchazečů:, - e-mailem: info@ept.cz, - Ing. Monika Komínková, tel.: +420 352 350 244,355 337 400,352 350 234, e-mail: info@ept.cz, , , Kontaktní osoba: Ing. Monika Komínková, personalistka, , Upřesňující informace: , , Hlavní pracovní náplň: , " Řízení kvality výroby v rámci projektové kontrolní dokumentace , " Rozhodování o vypořádávání neshodné zakázky, spolupráce při definování nápravných a preventivních opatření, jejich zavádění a prověřování , Provádění výrobkových auditů, procesních auditů, příprava na zákaznické a certifikační audity , " Zpracování dokumentace systémů jakosti a implementace prvků systému do procesu , " Vyhodnocování, řízení, správa a uchovávání záznamů o jakosti , Zpracovávání zákaznických a interních reklamací , , Kvalifikační požadavky: , " Úplné SŠ vzdělání technického směru, Znalost německého jazyka, Řidičský průkaz skupiny "B", " Praxe ve výrobní společnosti v oddělení kvality min. 2 roky na pozici technika , " Práce na PC: MS Office, Outlook, znalost CAQ (Babtec) a SAP výhodou , , Nabízíme:, - stravenky, firemní jídelna, - týden dovolené navíc, - příspěvek na dopravu, , Pracovní doba: 3 směny, , Místo výkonu práce: provozovny ept connector s.r.o.: Úžlabí 868, 357 09 Habartov a Pohraniční stráže 44, 357 03 Svatava. Pracoviště: Ept connector s.r.o. -001, 357 09 Habartov. Informace: Monika Komínková, +420 352 350 244,355 337 400,352 350 234. Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Obchodní zástupci 14 000 Kč Obchodní zástupci Pojišťovací zprostředkovatel. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob hlášení uchazečů:, - e-mailem zasílejte životopisy: hederova@koop.cz, , Kontaktní osoba: Hana Ederová 724 721 670, , Upřesňující inforamce:, , Náplň práce: sjednávání pojistných smluv , , Požadujeme: komunikativnost, bezúhonnost, , Nabízíme: stravenky, dovolená 5 týdnů, příspěvky na pojištění, , Místo výkonu práce: Sokolov, Nádražní 562. Pracoviště: Kooperativa, pojišťovna, a.s.- sokolov, Nádražní, č.p. 562, 356 01 Sokolov 1. Informace: Hana Ederová, +420 377 417 324. Výroba - Výroba Strojírenští technici technologové, 25 000 Kč Strojírenští technici technologové, normovači Technolog - programátor NC. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazečů:, - telefonicky Po až Pá v době od 6,30 h do 14,30 h - Ilona Lišková, Štěpán Javůrek , 352 619 220, 352 619 275, - e-mailem: i.liskova@chodos.cz, s.javurek@chodos.cz, , Upřesňující informace:, - technické znalosti - čtení a orientace ve výkresové dokumentaci, - znalost technických norem, materiálů v oboru strojírenství, , Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, další benefity dle aktuálního programu, , Místo výkonu práce: Nejdecká 814, 357 35 Chodov. Pracoviště: Chodos chodov s. r. o., Nejdecká, č.p. 814, 357 35 Chodov u Karlových Var 1. Informace: Štěpán Javůrek, +420 352 619 275,604 225 553.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Seniory v kraji čekají oslavy

Fotbalisté Stružné (v modrém) dosáhli na velmi cennou výhru 3:2 ve šlágru kola s Kyselkou (v oran
14

Šlágr? Góly, karty, záchranky

Bez prohry stále Dalovice a Kolová

Karlovarsko - Spanilá jízda okresním přeborem Karlovarska v podání dalovické Čechie a kolovského Ajaxu i nadále pokračuje.

Nedostatkové profese ubytuje samotné město

Cheb - Sehnat v Chebu kvalitní a cenově dostupné bydlení je čím dál složitější. I proto nechalo město zrekonstruovat bývalé vysokoškolské koleje.

Dopadnout mladistvé zloděje pomohly kamery

Sokolov - Kriminalisté zadrželi trojici mladistvých, kteří kradli v obchodě parfémy. Ztotožnit se je podařilo díky zveřejnění kamerových záznamů.

Hurricani schytali krutý výprask

Karlovy Vary - Na první domácí výhru si florbalisté FB Hurrican Karlovy Vary ještě musí v I. lize mužů počkat. O víkendu totiž dostali pořádnou lekci z produktivity od pražských Black Angels, kteří si odvezli vysokou výhru 9:3.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT