VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Anglického krále obsluhoval rodák z Vranova u Rovné

Hotel Město Výmar – nyní Kavkaz v Mariánských Lázních stále připomíná hoteliérskou dynastii z Vranova

22.4.2007
SDÍLEJ:

Hotel Město Výmar na snímku z roku 2002.Foto: Josef Brtek

ROVNÁ/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/ Pro každé místo či hotel je vždy prvořadou společenskou událostí, když v jeho zdech pobývá významná osobnost. Podnik vydělá a ještě dlouhá léta žije z pozitivní reklamy, z pobytu slavné celebrity odvozené. Tak tomu bylo i před sto lety, když do Mariánských Lázní jezdil král Velké Británie a Irska i císař Indie Edward VII (1841-1910). Byl synem slavné královny Viktorie, kvůli jejíž dlouhověkosti se trůnu dočkal až roku 1901 v šedesáti. Jako člen sasko-kobursko-hannoverské (dnes windsorské) dynastie byl spřízněn s panovnickými rody téměř celé Evropy. Když v květnu 1910 zemřel, kráčelo v pohřebním průvodu za jeho rakví 9 králů, 7 královen a 40 dalších příslušníků panovnických dynastií.

Lázeňská diplomacie

Příbuzenství i znalost jazyků mu usnadňovaly četná diplomatická jednání. Ta vedl i v Mariánských Lázních. Zde r. 1904 přijal rakouského císaře Františka Josefa I. a r. 1907 carského ministra zahraničí Izvolského, s nímž vymezil sféry britských a ruských zájmů v Persii (dn. Íránu). Přijal tu i premiéra Clémenceaua, aby s ním v předvečer 1. světové války zahájil protiněmecké britsko-francouzské sbližování.
Král se v Mariánských Lázních také setkával se svými vzdálenými příbuznými z košatě rozvětveného sasko-kobursko-gothajského rodu: s bulharským knížetem Ferdinandem I. a s princeznou Štěpánkou Belgickou. Tato snacha Františka Josefa I. odtud zajížděla také do Lázní Kynžvartu. Německého císaře Viléma II., svého synovce, však nesnášel jak pro jeho prušácký militarismus, tak pro snahy Německa omezit světovou koloniální říši Británie.
Komorník vzpomíná
„S králem Eduardem Anglickým si císař tykal,“ vzpomínal na Františka Josefa I. jeho oddaný komorník Eugen Ketterl. „Král Eduard byl neuvěřitelně chladnokrevný, to jest, nebál se ani boha, ani čerta a nejméně atentátu. Od roku 1903 do roku 1909 byl každoročně na léčení v Mariánských Lázních. Tehdy byl pozdější policejní president Schober pověřen bezpečnostní službou o krále, ale Eduard chtěl se pohybovati absolutně neohraničován policejním dohledem, míchal se stále mezi obyvatelstvo a bylo přímo uměním chrániti jej před intenzivními důkazy lidovosti. Král Eduard byl nepolepšitelný rozhazovač peněz a často se v peněžní tísni obracel na Františka Josefa, který opětovně platil jeho dluhy.“
Protože věčný pretendent Edward byl královnou Viktorií držen zkrátka, uvedl komorník, půjčil mu František Josef jednou 600 000 zlatých.

Král v lázních

Do Mariánských Lázní král jezdíval s osmičlenným doprovodem z lázní belgických (Spa) či německých (Bad Kissingen, Bad Homburg), a to vždy od srpna do září. V letech 1890-1909 tu pobýval desetkrát, vždy inkognito jako lord Renfrew či vévoda z Lancasteru. Že se za pseudonymy skrývá princ a král, nicméně bylo všeobecně známo; psaly o tom i lázeňské noviny. Léčebné procedury užíval v královské kabině Nových lázní, pitné kúry bral u kolonády. V lázních žil bohatým společenským životem, pořádal bankety pro politiky a vladaře, stál u zrodu golfového klubu, navštěvoval anglikánský kostel i divadlo, výletní hostince, výšinné hotely i zámky v okolí. V revírech premonstrátů a okolní šlechty v Kynžvartu, Horšovském Týně a jinde lovil zvěř. Jezdil též do kláštera v Teplé, jehož opata později hostil v Británii.

Švihák a Mizzi

Žoviální, smyslem pro humor oplývající tělnatý král, tehdy už trojnásobný dědeček a čtyřicetinásobný strýc, byl vášnivým kuřákem doutníků, hráčem golfu a bridže, divákem regat i dostihů, účastníkem tradičních honů na lišku. Zamlada se věnoval i jachtingu, jezdectví či sportovní střelbě. Oženěn z dynastických důvodů s dánskou princeznou Alexandrou, jež mu dala 6 dětí (2 zemřely), měl slabost pro něžné pohlaví. V Mariánských Lázních ho údajně okouzlila pohledná kloboučnice „Mizzi“ - Marie Pistlová (1879-1945), dcera majitele hotelu č. p. 15 Město Paříž na rohu téhož náměstí, kde bydlíval král. Její kloboučnický krámek býval v křídle hlavní kolonády, zbořeném kolem r. 1980. Sličné Mizzi pak prý po léta z Británie chodila renta. Král byl známý švihák a arbiter elegantiarum, měl dobrý vkus a určoval tón módy; zavedl na nohavicích kalhot záložky nebo nošení plstěného klobouku „a la Homburg“.

Ulričin palác

Většinu zdejších pobytů (a to v l. 1890 a 1903-1909, jak na objektu dosud hlásá německá pamětní deska) byl Edward VII. ubytován v hotelu Město Výmar (č.p. 9, dnes Kavkaz). Tento výstavný hotel u katolického kostela byl zprvu letním sídlem spoluzakladatele Národního muzea v Praze, rakouského ministra financí Franze Josefa hraběte z Klebelsbergu a svobodného pána z Thumburgu (1774-1853). Palác pak zdědila jeho manželka Amálie a po jejím úmrtí (r. 1868) její nejstarší dcera, baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899). Tu zde ještě jako mladou baronesu obdivoval Goethe, jenž v l. 1821-1823 v domě býval hostem. Stárnoucí baronka bydlela na svém zámku v Třebívlicích v Českém středohoří a palác brzy prodala.

Rodáci z Vranova

Jeho majitelem se od r. 1870 stal hoteliér Philipp Hammerschmid (1824-1876). Název Stadt Weimar (Město Výmar) dostal Klebelsberský palác údajně už r. 1821, kdy byl po kolaudaci otevřen, nejpozději však r. 1862. S chotí Emmou, rozenou Hippmannovou (1830-1903) měl hoteliér dva syny: Josefa a Maximiliana. Zatímco Max (1858-1909) žil jako zámožný soukromník a zemřel na infarkt ve fojtlandských Lázních Halštrov (Bad Elster), tak hotel zdědil starší Josef (29. 11. 1856 - 26. 7. 1928). Stejně jako otec, také on byl rodákem ze severu Slavkovském lesa, z kostelní vsi Vranov u Rovné, jež byla zbořena po r. 1945.
V Mariánských Lázních si Josef Hammerschmid nechal kolem roku 1880 postavit vilu č. p. 171 v dnešní Ibsenově ulici, takže vyklizením bytu v hotelu Město Výmar získal další užitné prostory. V únoru 1886 se v Českých Budějovicích oženil s karpatskou Němkou Josefínou Hansa (1859-1942), rodačkou z hornouherské obce Východná u Liptovského Sv. Mikuláše, jinak dcerou lesníka z hornorakouského Ebensee u Travenského jezera. Porodila mu 4 děti: Maxe Richarda (r. 1892 zemřel pětiletý), dědice rodinných hotelů Theodora Josefa (1888-1943), Gabrielu Sofii Emmu (*1892), jež se r. 1913 provdala za karlovarského hoteliéra Franze Schierera, a Paulu Josefu Sofii (*1894), o níž není bližších zpráv.

Králův hostitel

Byl to právě vranovský rodák Josef Hammerschmid, jenž v Mariánských Lázních hostil prince a krále Edwarda. Vše pro jeho spokojenost pak měl v hotelu s nespočetným ansámblem kolegů na starosti vrchní číšník Franz Kohnhäuser; ten králi též podával minerálku na promenádě. Jejich perfekcionismus král štědře platil, a tak už v l. 1903-1904 v očekávání dalších jeho pobytů dal hoteliér někdejší Ulričin palác rozšířit o zrušené postranní průjezdy a zvýšit o 3. a 4. (mansardové) patro. Takto hotel, v němž (jak jasně ukázal letošní památkový průzkum) je původní zdivo Ulričina Klebelsberského paláce dosud do výše dvou pater obsaženo, známe i dnes. Původní vybavení královských pokojů bylo v hotelu rodinou majitelů Hammerschmidů během 1. poloviny 20. století pietně uchováváno.
Král měl pracovnu a přijímací salony v 1. patře hotelu, kde si přál rozšíření dosavadního balkonu. Architekt to vyřešil tím, že u portálu rozšířený balkon podepře sloupová předsíň - portikus. Hoteliér požádal o svolení městský úřad. Radnice, s výslovným ohledem na královo přání, dovolila bezprecedentní krok: porušení jinak striktně dodržované stavební linie u bloku hotelů č.p. 8-10 (Černý orel, Město Výmar, Zelený kříž). Tento hmotný a hmatatelný stavební důkaz, že nejen Mizzi Pistlová, ale i městská rada v Mariánských Lázních „obsluhovala anglického krále“, spatřujeme na hotelu dodnes.

Secesní úpravy

Plány těchto secesních stavebních úprav pro hoteliéra nakreslil špičkový vídeňský architekt Arnold Heymann (1870-1950). Ten z paláce vytvořil mohutný hotel s postranními helmicemi, četnými balkony, předsazeným portikem a středovým rizalitem, jenž je zakončen oblým štítem s alegorickou figurální sochařskou výzdobou. Uprostřed vysoké střechy se majestátně vypíná mohutná středová helmice, završená stylizovanou imperátorskou korunou. Dnes britský vlastník a. s. Léčebné lázně uvažuje o rekonstrukci hotelu. Během ní by jistě bylo dobré na své místo nad hlavním vchodem vrátit původní erb hraběte Klebelsberga, který tu míval Philipp Hammerschmid a jenž odtud byl po roce 1992 sňat a provizorně uložen v městském muzeu.
Stavební plány portiku schvaloval sám král a došlo k tomu, že slavný architekt musel do Mariánských Lázní přijet rychlíkem z Vídně, aby návrh s panovníkem osobně projednal. Konečné slovo však ze zákona měl městský úřad, tehdy v osobách starosty, městské rady a stavebního inženýra Rupperta i městského hygienika profesora dr. Karla Zörkendörfera. Provedení dostavby hotelu i přisazení portiku podle Heymannových plánů hoteliér svěřil osvědčenému místnímu staviteli Aloisi Kolbovi, s jehož realizacemi na objektu měl dobré zkušenosti z předchozích let.

Dochovaná památka

Portikus hotelu, tvořený balkonem, podpíraným dvojicí sdružených sloupů, nebyl pro anglického krále zbudován samoúčelně. Vždy 18. srpna u příležitosti narozenin rakouského císaře Františka Josefa I. po návratu ze mše, celebrované tepelským opatem v katolickém kostele naproti, z něj král Edward VII. přehlížel uniformované spolky, které tu před ním se svými prapory a hudbou slavnostně defilovaly po náměstí.
Hotel Město Výmar (dnes Kavkaz) i dům Hammerschmidů č. p. 171 (dnes hotel Davos) nám v Mariánských Lázních anglického krále i hoteliérskou dynastii z Vranova dosud připomínají.

22.4.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 16 000 Kč

Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) Odborný pracovník v oblasti kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Firma Alligard s.r.o., Libavské Údolí 44, 35753, Přijme zaměstnance na tuto pozici:, , Pracovník odd. KONTROLA KVALITY, , Praxe ve výrobním podniku výhodou., NJ alespoň základy - podmínkou., (Na této pozici je nutnost denní komunikace v NJ - písemná, ústní, práce v německém programu), V případě základní úrovně NJ - ochota dalšího vzdělávání v kurzu NJ., , , Znalost práce na PC /Word, Excel/., , ŘP sk. "B" - vítán, není podmínkou., , Jednosměnný provoz., PP na dobu určitou, poté možnost doby neurčité., , Životopis v německém a českém jazyce zasílejte na e-mail: irena.skopalova@immogard.cz., Po zaslání životopisu Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání termínu pohovoru.. Pracoviště: Alligard, s.r.o., 357 51 Kynšperk nad Ohří. Informace: Irena Skopalová, +420 352 370 374,736 622 673.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 20 000 Kč

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech Kovodělníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazečů: telefonicky p. Stanislav Svoboda tel.:602 419 639, , Požadavky: vyučení v oboru např. zámečník a nebo jiný strojírenský obor, , Náplň práce: příprava zakázek pro výrobu, , Pracovní doba: 6:00-14:30 hod., , Místo výkonu práce: Nejdecká č.p. 570, 357 35 Chodov u Karlových Var 1. Pracoviště: Kovoobrábění-svoboda s.r.o., Nejdecká, č.p. 570, 357 35 Chodov u Karlových Var 1. Informace: Stanislav Svoboda, +420 602 419 639.

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 19 000 Kč

Úředníci v oblasti daní 240352 odborný/vrchní referent v oddělení vyměřovacím. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Služba zahrnuje zejména:, - zajišťování agendy vyměřování a správu jednotlivých daní u přidělených daňových subjektů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, , - zpracování a vyměřování daňových tvrzení, , - spravování osobních daňových účtů, , - vyřizování žádostí, zpracování stanovisek., , Služební místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením., , Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště v Sokolově, Růžové nám. 1629, Sokolov. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2400@fs.mfcr.cz nebo do datové schránky ID q9in2ev., , Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 240352 odborný/vrchní referent v oddělení vyměřovacím“.. Pracoviště: Finanční úřad pro karlovarský kraj, územní pracoviště sokolov, Růžové náměstí, č.p. 1629, 356 01 Sokolov 1. Informace: Marie Berkovcová, .

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 22 000 Kč

Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazeče:, - telefonicky na tel: 352 665 992, 607 718 345, - e-mailem: info@opschodov.cz, , Požadujeme: , - středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské s pedagogickým zaměřením, - speciální pedagogika, - sociální pedagogika apod., - schopnost pracovat s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, - pokročilá znalost práce na PC, - hra na hudební nástroj (klávesy, kytara) - výhodou, , , ! Nutnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je strukturovaný životopis, , Pracovní doba:, - 6:00 - 15:30 hodin (7 hodin přímé práce), , Upřesňující informace:, - způsob hlášení uchazeče s doporučenkou: pondělí - čtvrtek, 8:00-14:00 hodin, , Místo výkonu práce: Denní stacionář Sokolov, Sokolovská 1508, Sokolov. Pracoviště: Denní centrum mateřídouška, o.p.s., Školní, č.p. 737, 357 35 Chodov u Karlových Var 1. Informace: Věra Bráborcová, +420 352 665 992,607 718 345.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Turistka ztratila řádně naditou peněženku, sebral ji zloděj

Byt. Ilustrační foto.

Byt v centru města? Připravte si miliony

Mladík se po útoku svalil na schody, útok pokračoval

Habartov – Dvacetiletého mladíka napadl v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním útoku se napadený svalil na schody, při druhém to odneslo jeho rameno.

Film, dobrodružství, divoká příroda, to je Expediční kamera

Kynšperk nad Ohří – Expediční kamera. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.

Lupič chycený při činu a ocenění hrdiny: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pátek 16. března 2018.

Karlovarský filmový festival přišel o sponzora. ČEZ s ním ukončil spolupráci

Skupina ČEZ ukončila dlouholetou spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, informovala dnes Česká televize. Energetická společnost byla generálním partnerem festivalu již od roku 2002. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT