VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Anglického krále obsluhoval rodák z Vranova u Rovné

Hotel Město Výmar – nyní Kavkaz v Mariánských Lázních stále připomíná hoteliérskou dynastii z Vranova

22.4.2007
SDÍLEJ:

Hotel Město Výmar na snímku z roku 2002.Foto: Josef Brtek

ROVNÁ/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/ Pro každé místo či hotel je vždy prvořadou společenskou událostí, když v jeho zdech pobývá významná osobnost. Podnik vydělá a ještě dlouhá léta žije z pozitivní reklamy, z pobytu slavné celebrity odvozené. Tak tomu bylo i před sto lety, když do Mariánských Lázní jezdil král Velké Británie a Irska i císař Indie Edward VII (1841-1910). Byl synem slavné královny Viktorie, kvůli jejíž dlouhověkosti se trůnu dočkal až roku 1901 v šedesáti. Jako člen sasko-kobursko-hannoverské (dnes windsorské) dynastie byl spřízněn s panovnickými rody téměř celé Evropy. Když v květnu 1910 zemřel, kráčelo v pohřebním průvodu za jeho rakví 9 králů, 7 královen a 40 dalších příslušníků panovnických dynastií.

Lázeňská diplomacie

Příbuzenství i znalost jazyků mu usnadňovaly četná diplomatická jednání. Ta vedl i v Mariánských Lázních. Zde r. 1904 přijal rakouského císaře Františka Josefa I. a r. 1907 carského ministra zahraničí Izvolského, s nímž vymezil sféry britských a ruských zájmů v Persii (dn. Íránu). Přijal tu i premiéra Clémenceaua, aby s ním v předvečer 1. světové války zahájil protiněmecké britsko-francouzské sbližování.
Král se v Mariánských Lázních také setkával se svými vzdálenými příbuznými z košatě rozvětveného sasko-kobursko-gothajského rodu: s bulharským knížetem Ferdinandem I. a s princeznou Štěpánkou Belgickou. Tato snacha Františka Josefa I. odtud zajížděla také do Lázní Kynžvartu. Německého císaře Viléma II., svého synovce, však nesnášel jak pro jeho prušácký militarismus, tak pro snahy Německa omezit světovou koloniální říši Británie.
Komorník vzpomíná
„S králem Eduardem Anglickým si císař tykal,“ vzpomínal na Františka Josefa I. jeho oddaný komorník Eugen Ketterl. „Král Eduard byl neuvěřitelně chladnokrevný, to jest, nebál se ani boha, ani čerta a nejméně atentátu. Od roku 1903 do roku 1909 byl každoročně na léčení v Mariánských Lázních. Tehdy byl pozdější policejní president Schober pověřen bezpečnostní službou o krále, ale Eduard chtěl se pohybovati absolutně neohraničován policejním dohledem, míchal se stále mezi obyvatelstvo a bylo přímo uměním chrániti jej před intenzivními důkazy lidovosti. Král Eduard byl nepolepšitelný rozhazovač peněz a často se v peněžní tísni obracel na Františka Josefa, který opětovně platil jeho dluhy.“
Protože věčný pretendent Edward byl královnou Viktorií držen zkrátka, uvedl komorník, půjčil mu František Josef jednou 600 000 zlatých.

Král v lázních

Do Mariánských Lázní král jezdíval s osmičlenným doprovodem z lázní belgických (Spa) či německých (Bad Kissingen, Bad Homburg), a to vždy od srpna do září. V letech 1890-1909 tu pobýval desetkrát, vždy inkognito jako lord Renfrew či vévoda z Lancasteru. Že se za pseudonymy skrývá princ a král, nicméně bylo všeobecně známo; psaly o tom i lázeňské noviny. Léčebné procedury užíval v královské kabině Nových lázní, pitné kúry bral u kolonády. V lázních žil bohatým společenským životem, pořádal bankety pro politiky a vladaře, stál u zrodu golfového klubu, navštěvoval anglikánský kostel i divadlo, výletní hostince, výšinné hotely i zámky v okolí. V revírech premonstrátů a okolní šlechty v Kynžvartu, Horšovském Týně a jinde lovil zvěř. Jezdil též do kláštera v Teplé, jehož opata později hostil v Británii.

Švihák a Mizzi

Žoviální, smyslem pro humor oplývající tělnatý král, tehdy už trojnásobný dědeček a čtyřicetinásobný strýc, byl vášnivým kuřákem doutníků, hráčem golfu a bridže, divákem regat i dostihů, účastníkem tradičních honů na lišku. Zamlada se věnoval i jachtingu, jezdectví či sportovní střelbě. Oženěn z dynastických důvodů s dánskou princeznou Alexandrou, jež mu dala 6 dětí (2 zemřely), měl slabost pro něžné pohlaví. V Mariánských Lázních ho údajně okouzlila pohledná kloboučnice „Mizzi“ - Marie Pistlová (1879-1945), dcera majitele hotelu č. p. 15 Město Paříž na rohu téhož náměstí, kde bydlíval král. Její kloboučnický krámek býval v křídle hlavní kolonády, zbořeném kolem r. 1980. Sličné Mizzi pak prý po léta z Británie chodila renta. Král byl známý švihák a arbiter elegantiarum, měl dobrý vkus a určoval tón módy; zavedl na nohavicích kalhot záložky nebo nošení plstěného klobouku „a la Homburg“.

Ulričin palác

Většinu zdejších pobytů (a to v l. 1890 a 1903-1909, jak na objektu dosud hlásá německá pamětní deska) byl Edward VII. ubytován v hotelu Město Výmar (č.p. 9, dnes Kavkaz). Tento výstavný hotel u katolického kostela byl zprvu letním sídlem spoluzakladatele Národního muzea v Praze, rakouského ministra financí Franze Josefa hraběte z Klebelsbergu a svobodného pána z Thumburgu (1774-1853). Palác pak zdědila jeho manželka Amálie a po jejím úmrtí (r. 1868) její nejstarší dcera, baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899). Tu zde ještě jako mladou baronesu obdivoval Goethe, jenž v l. 1821-1823 v domě býval hostem. Stárnoucí baronka bydlela na svém zámku v Třebívlicích v Českém středohoří a palác brzy prodala.

Rodáci z Vranova

Jeho majitelem se od r. 1870 stal hoteliér Philipp Hammerschmid (1824-1876). Název Stadt Weimar (Město Výmar) dostal Klebelsberský palác údajně už r. 1821, kdy byl po kolaudaci otevřen, nejpozději však r. 1862. S chotí Emmou, rozenou Hippmannovou (1830-1903) měl hoteliér dva syny: Josefa a Maximiliana. Zatímco Max (1858-1909) žil jako zámožný soukromník a zemřel na infarkt ve fojtlandských Lázních Halštrov (Bad Elster), tak hotel zdědil starší Josef (29. 11. 1856 - 26. 7. 1928). Stejně jako otec, také on byl rodákem ze severu Slavkovském lesa, z kostelní vsi Vranov u Rovné, jež byla zbořena po r. 1945.
V Mariánských Lázních si Josef Hammerschmid nechal kolem roku 1880 postavit vilu č. p. 171 v dnešní Ibsenově ulici, takže vyklizením bytu v hotelu Město Výmar získal další užitné prostory. V únoru 1886 se v Českých Budějovicích oženil s karpatskou Němkou Josefínou Hansa (1859-1942), rodačkou z hornouherské obce Východná u Liptovského Sv. Mikuláše, jinak dcerou lesníka z hornorakouského Ebensee u Travenského jezera. Porodila mu 4 děti: Maxe Richarda (r. 1892 zemřel pětiletý), dědice rodinných hotelů Theodora Josefa (1888-1943), Gabrielu Sofii Emmu (*1892), jež se r. 1913 provdala za karlovarského hoteliéra Franze Schierera, a Paulu Josefu Sofii (*1894), o níž není bližších zpráv.

Králův hostitel

Byl to právě vranovský rodák Josef Hammerschmid, jenž v Mariánských Lázních hostil prince a krále Edwarda. Vše pro jeho spokojenost pak měl v hotelu s nespočetným ansámblem kolegů na starosti vrchní číšník Franz Kohnhäuser; ten králi též podával minerálku na promenádě. Jejich perfekcionismus král štědře platil, a tak už v l. 1903-1904 v očekávání dalších jeho pobytů dal hoteliér někdejší Ulričin palác rozšířit o zrušené postranní průjezdy a zvýšit o 3. a 4. (mansardové) patro. Takto hotel, v němž (jak jasně ukázal letošní památkový průzkum) je původní zdivo Ulričina Klebelsberského paláce dosud do výše dvou pater obsaženo, známe i dnes. Původní vybavení královských pokojů bylo v hotelu rodinou majitelů Hammerschmidů během 1. poloviny 20. století pietně uchováváno.
Král měl pracovnu a přijímací salony v 1. patře hotelu, kde si přál rozšíření dosavadního balkonu. Architekt to vyřešil tím, že u portálu rozšířený balkon podepře sloupová předsíň - portikus. Hoteliér požádal o svolení městský úřad. Radnice, s výslovným ohledem na královo přání, dovolila bezprecedentní krok: porušení jinak striktně dodržované stavební linie u bloku hotelů č.p. 8-10 (Černý orel, Město Výmar, Zelený kříž). Tento hmotný a hmatatelný stavební důkaz, že nejen Mizzi Pistlová, ale i městská rada v Mariánských Lázních „obsluhovala anglického krále“, spatřujeme na hotelu dodnes.

Secesní úpravy

Plány těchto secesních stavebních úprav pro hoteliéra nakreslil špičkový vídeňský architekt Arnold Heymann (1870-1950). Ten z paláce vytvořil mohutný hotel s postranními helmicemi, četnými balkony, předsazeným portikem a středovým rizalitem, jenž je zakončen oblým štítem s alegorickou figurální sochařskou výzdobou. Uprostřed vysoké střechy se majestátně vypíná mohutná středová helmice, završená stylizovanou imperátorskou korunou. Dnes britský vlastník a. s. Léčebné lázně uvažuje o rekonstrukci hotelu. Během ní by jistě bylo dobré na své místo nad hlavním vchodem vrátit původní erb hraběte Klebelsberga, který tu míval Philipp Hammerschmid a jenž odtud byl po roce 1992 sňat a provizorně uložen v městském muzeu.
Stavební plány portiku schvaloval sám král a došlo k tomu, že slavný architekt musel do Mariánských Lázní přijet rychlíkem z Vídně, aby návrh s panovníkem osobně projednal. Konečné slovo však ze zákona měl městský úřad, tehdy v osobách starosty, městské rady a stavebního inženýra Rupperta i městského hygienika profesora dr. Karla Zörkendörfera. Provedení dostavby hotelu i přisazení portiku podle Heymannových plánů hoteliér svěřil osvědčenému místnímu staviteli Aloisi Kolbovi, s jehož realizacemi na objektu měl dobré zkušenosti z předchozích let.

Dochovaná památka

Portikus hotelu, tvořený balkonem, podpíraným dvojicí sdružených sloupů, nebyl pro anglického krále zbudován samoúčelně. Vždy 18. srpna u příležitosti narozenin rakouského císaře Františka Josefa I. po návratu ze mše, celebrované tepelským opatem v katolickém kostele naproti, z něj král Edward VII. přehlížel uniformované spolky, které tu před ním se svými prapory a hudbou slavnostně defilovaly po náměstí.
Hotel Město Výmar (dnes Kavkaz) i dům Hammerschmidů č. p. 171 (dnes hotel Davos) nám v Mariánských Lázních anglického krále i hoteliérskou dynastii z Vranova dosud připomínají.

22.4.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 18 000 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní Ostraha. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Způsob kontaktu uchazečů:, - telefonicky od pondělí do pátku a to od 9:00 do 15:00 p. Andrea Gregorová - 722 364 377, , Upřesňující informace:, - příjemné vystupování, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, praxe výhodou není však , podmínkou, Certifikát strážného zajistíme. , - nabízíme stravenky, možnost příspěvku na ubytování., , Pracovní doba: , - denní 12-ti hodinové směny ( od 7.00 do 20.00 hod ) v turnusu krátký - dlouhý týden., , Místo výkonu práce: Karla Havlíčka Borovského č.p. 2145, 356 01 Sokolov 1 (prodejna Lidl). Pracoviště: Pharm invest s.r.o. -003, Karla Havlíčka Borovského, č.p. 2145, 356 01 Sokolov 1. Informace: Andrea Gregorová, +420 722 364 377.

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 26 700 Kč

Provozní elektromechanici Elektrikář. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 26700 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob hlášení uchazečů:, - telefonicky Filipovičová L. 352 372 162 Po-Pá 8:00-14:00 hodin, - e-mailem: Lucie.filipovicova@eu.o-i.com, - osobně na adrese: Sklářská 546, 375 34 Nové Sedlo - vrátnice, , Upřesňující informace:, , Požadujeme:, - elektroúdržba závodu - rozvody, trafostanice, rozvaděče, - dodržování pravidel BOZP, - vyhl. 50, §6 - bez omezení napětí, , Nabízíme:, - měsíční prémie, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou a volný čas ve formě poukázek, příspěvek na dopravu, , Prvotní kontakt: Lucie Filipovičová 352 372 162, , Pracovní doba dle dohody, 3 směny, , Místo výkonu práce: Sklářská 546, Nové Sedlo. Pracoviště: O-i manufacturing czech republic, a.s. - oo1 závod nové sedlo, Sklářská, č.p. 546, 357 34 Nové Sedlo u Lokte. Informace: Lucie Filipovičová, +420 352 372 162.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha jeřábů 25 000 Kč

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení Řidič - autojeřábník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazeče:, - telefonicky Josef Pirohanič 602 160 042, - osobně na adrese: NA DOLE 1007, HORNÍ SLAVKOV, , Požadavky:, - ŘP sk. C, - proškolení a průkaz jeřábníka zajistíme, , Pracovní doba: dle domluvy, , Místo výkonu práce: Horní Slavkov + dle zakázek. Pracoviště: Josef pirohanič - autoslužby, 357 31 Horní Slavkov. Informace: Josef Pirohanič, +420 352 688 271,602 160 042.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 16 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Odborný referent - oddělení aktualizace katastru nemovitostí. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Způsob kontaktu uchazeče:, Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13.7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální pracoviště Sokolov, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu kp.sokolov@cuzk.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: pvcadqm)., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent – oddělení aktualizace katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Sokolov “., , Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:, o Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, a dalších obdobných odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitosti,, o zajišťování činnosti při zpravování korespondence určené k odeslání, včetně jejího doručení na poštu, dále zajišťování činností při vyzvedávání korespondence a doručenek uložených na poště určených k doručení na úřad, a dále zajišťování činností při zavádění doručené pošty do podacího deníku a dalších navazujících řízení a přiřazování doručenek k příslušným řízením a jejich následném rozdělování dotčeným pracovníkům,, o provádí veškeré činnosti pči obsluze podatelny a telefonické ústředny katastrálního pracoviště,, o provádí veškeré činnosti při obsluze elektronické podatelny, včetně přijímání a odesílání pošty s elektronicky zaručeným podpisem, zajišťuje obsluhu datové scránky KP a elektonické podatelny/výpravny datové schránky (EPVDS) KP-přijímá a odesílá datové zprávy , o zajišťování pokladních služeb., , Platová třáda 8 (plat v závislosti na dosažené praxi 16.000,- Kč až 24.120,- Kč dle Nařízení vlády č. 304/2014 S. v platném znění., , Místem výkonu služby je Katastrální pracoviště Sokolov, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov ., , Bližší informace poskytne:, Ing. Martin Raška, Ph.D., Ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov, Tel.: +420 352 357 760, e-mail: martin.raska@cuzk.cz. Pracoviště: Katastrální úřad pro karlovarský kraj - 001, Boženy Němcové, č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1. Informace: Martin Raška, +420 352 357 760.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

V těchto dnech finišuje výstavba nového autobusového zálivu v Májové ulici.

Opravují poničený autobusový záliv. Mají ale zpoždění

Chorvatská fanynka. Fotbalové MS Rusko 2018
12

Krásné ženy z Argentiny, Nigérie a Evropy. Vyberte nejhezčí fanynku skupiny D

Už jsme opravdoví čtenáři! Jásají chodovští prvňáčci

Chodov – Podkroví Městské knihovny Chodov se opět po roce proměnilo v překrásný rytířský sál, nechyběl zde trůn, krásné princezny ani přetěžký meč. Krále pro tuto slavnostní chvíli nahradil pan starosta Patrik Pizinger, a proto nic nebránilo slavnostnímu pasování prvňáčků na opravdové čtenáře.

Historicky první jaderná svatba a od císařpána k bolševikům: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pátek 22. června 2018.

Jubilejní Good Fest hlásí hvězdné hosty a přesouvá se více do centra

Karlovy Vary - Nezávislý hudební festival Vary Good Fest, který má takříkajíc na svědomí karlovarská kapela The Fellas, slaví jubileum, letos se koná už podesáté. Pořadatelé přitom přicházejí s několika novinkami. Ať už je to účast hvězdných hostů nebo místo konání festivalu, jenž se přiblížil mnohem více do centra města.

Muži na lavičce přiložil nůž na krk, pak ho hodil k dětskému kočárku

Kynšperk nad Ohří – S nožem v ruce vyhrožoval lidem v Kynšperku nad Ohří dvaatřicetiletý muž.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT