Splácení dluhu zastavilo takřka veškeré investice do infrastruktury. Dva zázraky se však staly v letošním roce. Byly jimi bezúročná půjčka Ministerstva financí a veřejná sbírka vyhlášená Karlovarským krajem. „Jako zázrak bych viděla, kdybychom žádný dluh neměli a byl nám odpuštěn. Ale když budeme nohama na zemi, i tohle je dobrá varianta,“ říká starostka Monika Hrádková.

Stavba akvaparku v obci, která má odjakživa problémy s vodou, skončila v roce 2002. Za porušení rozpočtové kázně stát rozhodl, že mu Bublava musí zaplatit 73 milionů korun. V letech 2003 až 2004 byla část dluhu prominuta, doplatit bylo nutné 31 milionů. Tuto částku se obec snažila splácet ze svého 5,5milionového rozpočtu a především z prodeje pozemků, jejichž počet ale rapidně klesal. „Veškeré peníze z prodejů a pronájmů šly přímo finančnímu úřadu, majetek obce byl obstavený, nemohlo se svobodně hospodařit, nebylo možné podávat žádosti o dotace. Byla to taková agonie, nic se nedělo a jen se ubíralo ze zbylého majetku, aby se poplatilo, o co si finanční úřad řekl,“ popsala starostka.

Po volbách v roce 2018 nastoupilo nové vedení, které zdědilo ještě dluh ve výši 12,9 milionu. Tématem číslo jedna bylo vyřešit hospodaření obce, aby se dalo dál normálně fungovat. „Infrastruktura opravdu chybí. Voda, kanalizace, to je základ. Ve 21. století by to ve střední Evropě neměl být luxus. Považovala bych za standard vodovod a kanalizaci. Na tom musíme zapracovat nejdříve,“ uvádí starostka. Do výstavby vodovodu naposledy podle jejích slov investovalo Vodohospodářské sdružení západních Čech, které postavilo vodojem a přivedlo vodu z Německa. Kanalizace byla částečně vybudovaná během výstavby akvaparku, kdy došlo i k částečné plynofikaci obce.

Z možností, jak zaplatit dluh, zbyla možnost bezúročné půjčky od Ministerstva financí. Tu Bublava dostala. „Je na 14 let a máme jasně daný splátkový kalendář. Na naši žádost budeme první dva roky splácet 750 tisíc, poté 950 tisíc,“ vypočítává starostka. První splátka šlaz letošního rozpočtu. Důležité ale je, že obec si tak uvolnila ruce a může žádat o dotace a investovat. Už letos se začaly budovat další metry vodovodu. Tím, že se na jeho vybudování finančně podílejí i majitelé nemovitostía zdejší Ski centrum, může Bublava dát větší částku na opravu komunikací, což je také velmi potřeba. V obci je přihlášeno 404 obyvatel, v době zimní sezony se tento počet téměř zdvojnásobí.

S vyjednáním půjčky pomohl krajský úřad, konkrétně hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která také zahájila veřejnou sbírku. Její výtěžek je výhradně určen na roční splátky půjčky. Přispívají na ni obce i města v celé republice a také fyzické osoby se vztahem k Bublavě. Na účtu už je více než milion korun. „Jsme v situaci, kdy jsme rádi za každou pomoc. Důsledky stavby nejvíc nesou místní obyvatelé a ti už podle mě byli potrestaní dost,“ myslí si starostka. A místní jí dávají za pravdu. „Vím, co se tady dělo a kdo to zavinil, a spíš z toho byl člověk znechucený. Když se tu nic nedělalo, samozřejmě to chybělo každému, ale nedalo se nic dělat. Když byl dluh, obec nedostala žádnou půjčku, muselo se splácet. Věřím, že už to teď bude lepší, už to bude na nich, jak to vybojují,“ řekl Deníku pan Václav, který na Bublavě žije téměř padesát let.