Další průtahy čekají soudní spor mezi Bublavou a firmou Skanska, která v obci stavěla akvapark, část kanalizace a měla vybudovat vodovod. Ta obec žaluje o sedmnáct milionů korun, které jí údajně nezaplatila. Okresní soud v Sokolově přitom její žalobu loni zamítl. Skanska se však odvolala ke krajskému soudu, který ale spor vrátil sokolovskému soudu k došetření. Včera tak soudce Jaroslav Simet vyslechl tehdejšího starostu Bohumila Havla a čtyři zastupitele. Líčení pak odročil na březen.

Skanska požaduje po Bublavě miliony, které prý v akvaparku navíc prostavěla, ale obec jí za to nezaplatila. Bublava zase v další žalobě chce po firmě 57 milionů. Jedná se o dotace od státu z let 1999 až 2001. Starosta Igor Jirsík argumentuje tím, že Skanska obci stavbu nikdy nepředala. Podle jednoho ze znaleckých posudků navíc nebylo v akvaparku prostavěno přes 77 milionů, ale pouze 29 milionů. Obdobný závěr učinil i Nejvyšší kontrolní úřad.

Zajímavé je, jak bylo o projektu v tehdejším zastupitelstvu rozhodováno. Někteří ze zastupitelů říkají, že ani netušili, za jakých podmínek se bude stavět. „Starosta nám vždy řekl, jaká se uskutečnila jednání. Svolal nás třeba hodinu dvě před veřejným zasedáním. Řekl, co a jak, a my pak na veřejném zasedání jen zvedali ruce,“ řekl u soudu tehdejší zastupitel a později i místostarosta Jindřich Němeček. Další zastupitelé si často nemohli na podrobnosti vzpomenout. A to ani ti, kteří seděli ve výběrové komisi na dodavatele. „Někdo vybral nějakého vítěze a pak se to schvalovalo. Víc nevím,“ uvedl člen komise a dřívější zastupitel Jindřich Kováč.

Jedno je patrné. Tehdejší zastupitelé toho o akvaparku a dalších souvisejících investičních akcích za desítky milionů korun moc nevěděli. Exstarosta Havel sice tvrdí, že zastupitelé měli možnost se se smlouvami seznámit, avšak podepisoval je sám a o takových krocích je informoval až po jejich uzavření. „Byla to kontinuální posloupnost. Neviděl jsem v tom problém. Měli jsme se zastupiteli řadu neformálních i formálních schůzek, na kterých se smlouvy dolaďovaly. O záměrech věděli,“ uvedl. Nutno podotknout, že proti Havlovi bylo zastaveno trestní řízení. Zabývalo se tím, jestli svými kroky překročil pravomoc.

Bublava se snaží dosáhnout toho, aby smlouvy byly označeny za neplatné. „Chceme peníze zpět,“ řekl starosta horské obce Igor Jirsík. Bublava vrací státu desítky milionů korun za špatně použité dotace. Má obstavené účty. Když například prodá pozemky, peníze ihned putují finančnímu úřadu a hradí se z nich dluhy.