Další zastávkou, kam se Deník vydal na návštěvu, je horské město Bublava. Jejím starostou je už druhé volební období Igor Jirsík.

Bublava je proslulá tím, že vrací státu desítky milionů za nedostavěný akvapark. V jaké situaci teď obec je?
„V současné době stále probíhá soudní spor o akvapark. Snažíme se obec oddlužit. V tomto směru úzce spolupracujeme s Finančním úřadem v Sokolově.“

S jakými problémy se na vás občané nejčastěji obrací a jakým způsobem se jim snažíte vyjít vstříc?
„V zimním období nejvíce řešíme protahování místních komunikací. Lidé také poukazují na špatný stav komunikací. Snažíme se je alespoň provizorně opravit.“

Jaký vůbec mají lidé v Bublavě zájem o věci veřejné?
„Většina obyvatel o dění v obci zájem má a s obcí také spolupracuje.“

Jaké jsou priority Bublavy pro tento rok?
„Budeme pokračovat v oddlužení obce a chceme uspět v soudních sporech (parkoviště, samoobsluha, akvapark.
I v dnešní špatné finanční situaci obce se budeme snažit, aby obec nějak vypadala, aby neodrazovala nejen místní, ale i turisty.“

Může se finanční krize dotknout i obce Bublava, která se vyznačuje turistikou?
„Domnívám se, že ano. I v zimě jsou dnes penziony poloprázdné a rekreační zařízení přes týden zejí prázdnotou. Lidi dnes počítají každou korunu a podle názoru některých místních podnikatelů ti movitější raději jedou za zimní rekreací do zahraničí.“

Co Bublavu nejvíce trápí?
„Obec nejvíce trápí její zdadluženost. Máme také bohužel nekompletní inženýrské sítě, rozkopané místní komunikace, nedostatečnou techniku pro zimní údržbu a také zastaralé veřejné osvětlení.“

Jak podle vás bude Bublava vypadat za deset let?
„Věřím, že po vyřešení zadluženosti obce se Bublava vrátí do normálního stavu, jako každá okolní obec rekreačního charakteru, a ztratí pověst Půlnočního království a stane se jednou ze zemí krále Miroslava. Byl bych rád, aby se současné názorové rozdělení obce sjednotilo a obec táhla za jeden provaz.“