Dvakrát rozhodnutí radnice vrátil krajský úřad radnici k novému projednání. Město jako zřizovatel technických služeb dvakrát rozhodlo tak, že požadované informace jsou obchodním tajemstvím. Třetí rozhodnutí už vyznělo ve prospěch města. Eva Polívková se však nehodlá vzdát. Chce využít další možnosti, tou poslední je pak i soud. 

Rozhodnutí krajského úřadu bylo vydáno i na základě aktuálního nálezu Ústavního soudu (ÚS), který rozhodoval v podobné věci. „V souladu s aktuálním rozhodnutím Ústavního soudu tedy nutno konstatovat, že povinnost poskytovat informace o svobodném přístupu k informacím v případě obchodní společnosti nemá zákonný základ,“ píše se ve vyjádření kraje.

Jak se dále uvádí, úřad si byl vědom, že předchozí rozhodnutí byla zdůvodněna ve zcela jiném duchu, jelikož je ale vázán rozhodnutím ÚS, musí se řídit jeho aktuálním nálezem, odvolání žadatelky zamítnout a napadené rozhodnutí jako věcně správné a zákonné potvrdit. ÚS mimo jiné také uvádí, že povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím by totiž ovlivňovalo postavení obchodní společnosti v rámci obchodní soutěže. Pokud by šla tato povinnost nad rámec informační povinnosti ostatních soutěžitelů, mohlo by to v závislosti na povaze poskytnutých informací vést k ohrožení smyslu její existence.

„A to byl argument města Horní Slavkov,“ říká starosta města Alexandr Terek.

„Jediným a stoprocentním vlastníkem a společníkem Technických služeb Horní Slavkov je město Horní Slavkov. Kraj několikrát upozornil na to, že technické služby hospodaří s veřejnými prostředky, což nakonec uznalo i město. Jak tedy může jít o subjekt 'čistě soukromého práva'?!“ ptá se Eva Polívková. „A dokonce že by mělo záležet na daném subjektu, aby si sám vybral, jestli je, či není povinen zveřejňovat žádané informace, když hospodaří s veřejnými financemi?!“ nechápe.

„Můžeme samozřejmě polemizovat i o tom, jestli město má, nebo nemá podnikat. Pokud se do podnikání vloží, tak by ale mělo mít stejné podmínky, jako mají ostatní podnikatelé,“ je přesvědčený starosta. Za neochotou města a technických služeb zveřejňovat informace však paní Polívková i nadále nevidí nic jiného než snahu  o to, aby se veřejnost nedověděla, jak je hospodařeno s veřejnými financemi, ač město, podle jejích slov, odkazuje na transparentní hospodaření s titulem Vstřícný úřad 2016. To ale starosta odmítá: „V žádném případě nejsme radnice, která by chtěla cokoli tutlat. Zveřejňujeme všechny smlouvy nad 50 tisíc, přestože nám to zákon neukládá, program jednání rady a všechna usnesení rady i zastupitelstva města. Veškeré materiály, které zveřejnit můžeme, také zveřejňujeme.“

Paní Polívková se ovšem s posledním rozhodnutím kraje spokojit nechce. „Argumenty typu nerovného postavení na trhu považuji jako zcela scestné. Protože se závěrečným rozhodnutím krajského úřadu nesouhlasím, budu o této problematice informovat hejtmanku Karlovarského kraje, obrátím se o výklad přímo k Ministerstvu spravedlnosti, nechť potvrdí výklad varského právního oddělení, a pokud je nedostatečný zákon, budou mít impulz k jeho upřesnění. Vím i o možnosti obrátit se na soud,“ uvedla další kroky.