Nadšený, jak sám říká, výsledkem není, protože ve hře stále zůstávají jako náhradní možnost dopravy vytěžené suroviny kamiony. Současně ale zdůrazňuje, že EIA je pouze prvním ze tří kroků, které je třeba k těžbě udělat. Navíc posudek zohledňuje řadu dalších připomínek, které město kladlo, aby co nejvíce eliminovalo dopady těžby na obyvatele.

Nejpalčivějším problémem těžby, který se netýká pouze Slavkova, ale i dalších dotčených měst a obcí, je doprava. „Z EIA jednoznačně vyplývá, že doporučená varianta dopravy je pásový dopravník a vlak a jako náhradní doprava buď varianta A, tedy doprava mezi těžbou a vlakem, nebo varianta D, což je vybudování nové silnice za areálem. Tady by auta vyjela na krajskou komunikaci a projela celým starým městem směrem na Loket. Ani jedna z náhradních variant se nám samozřejmě nelíbí,“ objasnil starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Ministerstvo životního prostředí ve svém vyjádření zdůvodňuje, že posuzuje pouze vliv na životní prostředí a ten dle odborného posudku a podle zpracovaných studií není tak zásadní. „Oni neposuzují bezpečnost, stav komunikací, pouze to, jaké množství spalin a hluk auta vyprodukují,“ vysvětlil starosta.

Právě tyto okolnosti by ale měly být zohledněny v dalších řízeních. Druhým krokem je stanovení dobývacího prostoru. Město v něm opět bude účastníkem, stejně tak jako krajské ředitelství dopravní policie, které má právo zohledňovat právě bezpečnost, šířku komunikace apod.

Co starosta oceňuje, je, že ostatní připomínky města EIA zohlednila. „Jsem rád, že se podařilo prosadit mlžiče v celém areálu, pokud bude teplo, sucho, musí kropit, nesmí materiál skladovat na otevřeném prostranství, v určených vzdálenostech musí rozmístit lapače prachu a dělat pravidelná měření, kontrolovat, jestli se neuvolňuje větší množství radonu. Rovněž byly zohledněny naše připomínky o nakládání s vodami,“ vyjmenoval starosta Terek. Jak podotkl, neznamená to, že je město zastáncem těžby. Pouze se v maximální míře snaží eliminovat její dopady na občany. Víc ani dělat v současné době nemůže, protože není majitelem pozemku, na němž se má těžit.

V případě dopravy je tedy město nakloněno pásovému dopravníku, který by podle jedné z posledních variant vedl přes městské pozemky. „Je důležité ale zmínit, že se jedná o takzvaný zabalovací dopravník. Na ten se surovina nasype a pak to vjede do ložisek, kde se vše uzavře. Nic se z toho nedostane ven, nepráší se a mají nařízena i protihluková ložiska,“ zdůraznil starosta.

K tomu, aby se na odkališti v Kounici začalo těžit lithium, jsou zapotřebí tři řízení. Zatím bylo vydáno posouzení vlivu na životní prostředí. Druhým krokem je stanovení dobývacího prostoru a třetím povolení těžby.