„Na dolním jezu Loket probíhá celková rekonstrukce jezového tělesa, vznikne zde nová štěrková propust, aby bylo možné propouštět sedimenty z nadjezí po vodě. Dále se bude opravovat opěrná zeď podél náhonu vedoucího k malé vodní elektrárně,“ informoval Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře. Jak dodal, rekonstrukce je nutná. Dřevěné konstrukce původního jezu již ztratily svůj statický účel a hrozily protržením jezu. "Stavba musela být zahájena až s ústupem jarního tání, aby se technika mohla do koryta Ohře vůbec dostat. Součástí prací budou i betonáže, které se zase nemohou, nebo jen s velkými obtížemi a zvýšenými náklady, provádět v teplotách pod + 5 ° C, proto zase není možné stavět v zimním období. Všechno tedy bohužel vychází na dobu, kdy vodáci provozují svou aktivitu," doplnil mluvčí.

Spolu s půjčovnou Dronte, zástupci města Loket a Karlovarského kraje se ale snaží najít to nejlepší řešení pro vodáky. „Po jednání s koordinátorem stavby a hlavním bezpečnostním technikem to zatím vypadá tak, že by za určitých podmínek vodáci vjeli do šlajsny a pokračovali dál pod můstek, který je tam postavený, a pluli dál. Důležité ale je, že musejí rychle projet, nezdržovat se tam a nesmí vstupovat na staveniště,“ nastínil zatím poslední reálnou variantu Míla Pražák z vodácké půjčovny Dronte. Toto rozhodnutí se teď zpracovává a je potřeba stanovit podmínky, za kterých bude možné jez zdolat tímto způsobem. Dalšími variantami totiž bylo převážení lodí po silnici, ale také přenášení po levém břehu Zahradní ulicí. Tady by se vodáci s loděmi setkávali s cyklisty, protože právě Zahradní ulicí vede frekventovaná cyklostezka Ohře, s pěšími, a navíc v době výjezdu i s hasičskými auty.

Zatím poslední přijatelná varianta má i dvě zásadní omezení. Prvním je velká voda, kdy se musí určit výška ještě bezpečná pro to, aby vodáci propluli pod můstkem. Druhé omezení pak nastane v případě, kdy bude nutné pracovat přímo v korytě řeky. A aby mohli vodáci šlajsnou plout, je třeba ještě udělat další opatření. „Nechali jsme udělat pod jezem nějaké úpravy a teď bude potřeba osadit nad jezem cedule anebo, a to by byl takový unikát, bychom tam dali semafor,“ upřesnil Míla Pražák s tím, že nutná bude i kontaktní osoba ze strany vodáků. „Musí to někdo převzít a mít zodpovědnost za vodáky,“ dodal Pražák.

„Lidé v Zahradní by určitě ocenili, kdyby jim tam nechodily tisíce vodáků v průběhu celé sezony,“ je přesvědčený starosta Lokte Petr Adamec. „Město společně s krajem nabídly finanční výpomoc při zajištění určité formy dopravy,“ podotkl.

Některé vodáky oprava jezu ale nijak nezaskočila. „Ohři jezdím každý rok. A nezabrání mi v tom ani opravovaný jez,“ poznamenal vodák Vojta, který sice nežije v Čechách, ale sjíždění řeky si nenechá ujít.