Studovat by zde v prezenční formě mohli fyzioterapeuti a zdravotní sestry. Kraj ale s univerzitou jedná o spolupráci i s jejími dalšími fakultami.

„Do 15. července bychom od pana děkana měli dostat rozvahu, jaké bude zapotřebí materiální i personální vybavení pro působení Fakulty zdravotnických studií v Chebu, a na základě toho získáme i představu o potřebném finančním krytí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová s tím, že by potřebné finance ráda získala z programu Restart.

Kromě fyzioterapeutů a sester chybějí v regionu také radiologové, i ti by mohli v budoucnu studovat přímo v regionu. Novým oborům by poskytla potřebné zázemí pro praxi Karlovarská krajská nemocnice. „Velký zájem Karlovarského kraje o rozšíření nabídky vysokoškolského studia v chebské části Západočeské univerzity, kde dlouhodobě působí naše Fakulta ekonomická, nás těší. Je to oboustranně prospěšná aktivita, která může v regionu zajistit tolik potřebné kvalifikované odborníky pro oblast zdravotnictví a v budoucnu třeba i pro další obory, a přispět tím k rozvoji Karlovarského kraje a univerzity,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček.

Spolupráce má přispět nejen k rozvoji vysokého školství v kraji. „Vnímáme ji jako vstřícný krok vůči zájmu studentů a současně jako příspěvek k řešení situace na trhu práce, kdy je nedostatek zdravotnických pracovníků značným problémem. Jako součást akademické obce cítíme společenskou potřebu přispět k řešení tohoto problému,“ konstatoval děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Fakulta strojní má navíc stále zájem spolupracovat s BMW Group, která bude pro zkušební centrum na Sokolovsku potřebovat vysokoškolsky vzdělané specialisty v technických oborech.

Návrh odznaku kraje.
Hejtmanský řetěz ponese znaky našeho kraje