Nedostatek kvalifikovaných pracovníků především v technických a zdravotnických oborech. Odliv pracovníků do blízkého příhraničí. Právě tyto aktuální problémy na trhu práce má napomoci řešit dnešní burza pracovních příležitostí v Sokolově. Burzy se postupně konají ve všech třech okresních městech a je na nich možno získat nejen práci, ale i cenné rady od odborníků, například jak napsat životopis nebo jak se prezentovat u pracovního pohovoru.

„Místní zaměstnavatelé budou mít možnost nabídnout své volné pracovní pozice jak uchazečům a zájemcům o práci, tak i studentům posledních ročníků středních a vysokých škol," říká jeden ze zástupců Krajské hospodářské komory. Na dnešní, sokolovskou burzu v hale integrované školy, se kromě 26 firem přihlásil například v jako jediném ze tří měst i Celní úřad pro Karlovarský kraj.

Burzy jsou organizovány Krajskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Karlovarským krajem a úřadem práce v průběhu měsíce března 2016. Zatímco v Chebu už proběhla a v Sokolově je dnes od 9 do 16 hodin, Karlovy Vary ji přivítají 31. března.
Krajská hospodářská komora si zjišťuje za pomoci dotazníků, zda mají burzy jakousi zpětnou vazbu pro zaměstnavatele.

„Řada zaměstnavatelů uvedla, že se jim podařilo oslovit studenty, kteří měli o práci v jejich firmě vážný zájem," říká za hospodářskou komoru projektová manažerka Lenka Bílková.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji v minulém měsíci klesl. V porovnání s lednem tohoto roku se snížil o dvě desetiny procentního bodu na 7,1 procenta. V evidenci pracovního úřadu bylo v kraji 15.097 lidí, o 237 méně než v lednu.