Cílem studie je navržení funkčního řešení využití dvou tisíc hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Urbanistická studie jezera Medard zná svého zhotovitele. Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná a sesterskou společností SUAS GROUP vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územních plánů a rozvojových strategií měst a obcí – například pro Lipno nad Vltavou, chytrou čtvrť Špitálka Brno nebo Cape Smokey v Kanadě.

Zdroj: Youtube

Architekti zveřejnili základní pilíře rozvoje této lokality. "Nejdůležitější pro veřejnost je, že zhruba desetikilometrový břeh kolem jezera bude všech. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Uvažuje se o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu," nastínil architekt Martin Krupauer.

Mezi dalšími pilíři zmínil věci jako město, přístav a bydlení na vodě nebo dům Ostrov. Ten prvně jmenovaný využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu. Nabízí pestrou škálu bydlení včetně plovoucího bydlení. Chybět nebude marina, přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, solitérními stromy a stromořadím i živým obchodním parterem.

Dům Ostrov zase představuje symbol transformace a revitalizace lokality jezera Medard, ale i celého Sokolovska a strukturálně postižených oblastí severních Čech. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody. Objekt je totiž založen zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo například vědecké pracoviště zabývající se přeměnou hnědouhelných pánví, ale i ubytování, bydlení či kanceláře.

Spánková laboratoř. Ilustrační foto.
Nemocnice Sokolov otevřela spánkovou laboratoř

Řádově tisíce lidí lidí by zde mohly najít nové bydlení nad jezerem, což je další z pilířů studie. Nabídne individuální bydlení, které je možné realizovat krok za krokem ještě před samotným naplánováním proměny celé oblasti. Návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Půjde o domov s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí.

Chybět nebude ani sportovně rekreační zóna ležící v místě setkání současné i budoucí zástavby, dopravní infrastruktury a regionálně turistického koridoru kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí pro loděnici, jachting či kiting.

A v neposlední řadě mysleli architekti na smart lokalitu. "Udržitelnost je v dnešní době nevyhnutelným úkolem, před kterým architekti stojí. Návrh od studia A8000 počítá s fotovoltaickou elektrárnou, která vyrobí dostatek energie pro veškerou místní spotřebu, či dokonce více, a bude dodávat energii do veřejné sítě. Zmiňují i vodní přečerpávací elektrárnu, jež dokáže akumulovat přebytečnou energii, jak z fotovoltaické elektrárny, tak veřejné sítě, dále větrnou elektrárnu i agrovoltaiku.

"Dalším krokem v rozvoji lokality je vznik takzvaného masterplanu. Ten se stane podkladem pro územně plánovací dokumentace. Celková transformace je plánována na období následujících 20 let. První změny v území by však mohly být vidět už do tří let," konstatuje Krupauer.

Návrh se nejvíce ztotožnil s představami SUAS GROUP. „Revitalizace kolem zatopeného lomu Medard je na Karlovarsku projektem století. Oživení lokality je jedním z pilířů transformace regionu na dobu pouhelnou, právě teď tvoříme budoucnost našeho kraje. Lokalita má obrovský potenciál, týká se všech, kteří tady žijí a žít budou. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Oceňuji přístup pana hejtmana a odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život," říká Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP.

Sokolovská mateřinka pořádala masopustní karneval.
OBRAZEM: Sokolovská mateřinka pořádala masopustní karneval

„Odklon od uhelné energetiky nám umožňuje hledat nové příležitosti a kromě nových energetických aktivit je pro SUAS GROUP velmi důležité rozvíjet obrovský potenciál, který nám dávají naše rozlehlé lokality. Na dvou tisících hektarech, které lokalita Medard nabízí, chceme realizovat zásadní rozvojové změny s vlivem nejen na Sokolovsko, ale na celý Karlovarský kraj. Příprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty," dodává předseda dozorčí rady SUAS GROUP Jaroslav Rokos.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek říká, že projekt se zaměřuje na kompletní proměnu oblasti kolem jezera Medard a nabízí obrovskou šanci pro budoucí rozvoj nejen Sokolovska ale celého Karlovarského kraje. "Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat," řekl hejtman.

O tom, kolik bude celý projekt stát a kdo všechno ho bude financovat, je podle přítomných předčasné polemizovat. Řádově to budou miliardy korun. V současné době je aktuálním tématem co a za jakých podmínek je zde možné vybudovat.