Financovat rekonstrukci městského objektu si bude Sokolov sám. Dotační podmínky se mu totiž nelíbily. Byly prý velmi omezující. Problémy mělo město i s projektantem. „V podmínkách dotace byla například dlouholetá udržitelnost projektu. Omezující byly podmínky i v případě výběru nájemníků, kdy dotační program, který jsme chtěli, neumožňoval bydlení pro mladé rodiny, ale jen pro seniory. Rozhodli jsme se proto financovat přestavbu objektu z rozpočtu města,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

„Objekt chráněných dílen v Sokolově Zdraposo není využitý ze sta procent. Proto jsme se rozhodli, že jednu polovinu využijeme na bydlení. Nechali jsme udělat projekt, kde budou malometrážní byty,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. V objektu tak budou kromě nájemníků nadále chráněné dílny a přibýt by mohla řada dalších užitečných potřeb. Vedení města skloňuje služby jako masér, ordinace dětského lékaře, tělocvična, společenský sál nebo malá pekárenská prodejna.

Sokolov narazil u Ministerstva pro místní rozvoj při první žádosti o dotaci na vybudování bytů pro seniory. Tam spolu s nimi měly být i prostory pro komerční účely, které měly seniorům zjednodušit život. Šlo o zmíněné masáže či pekárnu. A právě zde město neuspělo.
Byty by se totiž musely stavebně oddělit od těchto komerčních aktivit. Tím pádem by se však odstřihlo druhé křídlo budovy od výtahu, což je naprosto nevyhovující. Sídlí zde totiž dílny pro zdravotně postižené.

„Musíme přiznat, že velkým zklamáním je pro nás projektant, který tuto zakázku vyhrál. Za dobu našeho působení ve vedení města se nám stalo poprvé, že se takto často s někým potkáváme, často boucháme do stolu a dáváme najevo, že jsme nespokojeni,“ dodal Picka.