V areálu bývalé 4. základní školy v Sokolově se měl v těchto měsících ozývat čilý stavební ruch. Zatím je však ticho. Město má přitom zpracovaný projekt přestavby části školy a výběrové řízení na dodavatele chtělo vyhlásit na začátku tohoto roku. Prozatím se však nepodařilo získat požadovanou dotaci ve výši 15 milionů korun. Vzniknout zde má komunitní centrum sociálních služeb.

Zastupitelé rozhodli, že od září minulého roku už do této školy žáci nenastoupí. Museli zrušit pro nedostatek žáků jednu ze sokolovských škol a volba padla na tu v Sokolovské ulici. „Plány se nemění, společně s agenturou pro sociální začleňování stále sháníme peníze," říká místostarosta Sokolova pro školství a kulturu Ladislav Sedláček. Letos prý musí být vybudování nízkoprahového centra pro děti a mládež a dalších služeb uskutečněné.

„Na centrum získá město dotaci zhruba 15 milionů korun, stejně tak jako ze začátku na většinu provozních výdajů," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Jak upřesnil, zřízení a rozjezd komunitního centra nebudou pro rozpočet města zátěží. Také první rok a tři měsíce bude město dostávat dotace i na provoz. Investiční náklady ve výši 15 milionů mohou být ve výběrovém řízení nižší, možná 11 až 12 milionů korun.

V centru budou provozovány tři na sebe navazující sociální služby, kromě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež také sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

"V letech 2014 až 2020 už zřejmě tolik dotací na provoz nebude, město bude muset přispívat asi 2,5 miliony ročně. Ale zase se zde udrží sociální služby, které potřebujeme," dodal Jakobec.

V konečné podobě zde vzniknou tři samostatné jednotky.„Tělocvičnu si chce město ponechat, hlavní budova školy je určena k prodeji a z bývalé družiny s jídelnou bude nízkoprahové centrum," dodal Sedláček.

Sokolov hlavní budovu nabízel za cenu znaleckou, a to 19 milionů korun. Zájemce se doposud neozval žádný a město cenu postupně snižuje. Zastupitelé schválili minimální cenu, a to 3 miliony korun.