Město Sokolov i Karlovarský kraj chtějí obě školy v maximální možné míře podporovat, a to i finančně. Realizace záměru přitom není vůbec jednoduchá.

Zúčastněné strany řeší prostory k výuce, k praktickému výcviku či ubytovací kapacity. Zde vyšla například vstříc i firma Sokolovská uhelná a poskytla prostory v budově bývalého ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren (HDB).

Vedení města také prezentovalo studii revitalizace bývalého železničního depa. To stále stojí, ale čeká ho demolice. Z části by mohlo vzniknout výcvikové středisko IZS, které by sloužilo pro policejní i vojenskou školu. Areál má rozlohu kolem 3,9 hektaru. Změna územního plánu umožní realizaci tří záměrů.

Tím prvním bude veřejné parkoviště. Dále by to mohly být nájemní sklady a třetí část by mohlo tvořit výcvikové středisko.

„Území je zařazeno mezi takzvané brownfieldy (zanedbaný areál, pozůstatek průmyslové či jiné aktivity), a tudíž je velká šance dosáhnout na dotace,“ říká místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Ve výcvikovém středisku by měla být laserová střelnice, posilovna, sportovní sál, cvičiště pro praktickou výuku a modelové situace, lezecká stěna, přednáškový sál a další. Podání žádosti o dotaci pro první etapu budování výcvikového střediska je reálné v příštím roce po dokončení projektu.

S chátrajícím depem jsou nyní starosti.

„Depo patří městu, které ho koupilo. Nadále ho však pronajímá. V depu jsou ještě dva nájemci. Naši úředníci se nás nedávno ptali, zda tam mají prodlužovat smlouvy. Vzhledem k tomu, že tam dochází například k poměrně častým požárům, usoudili jsme, že bude lepší dát nájemcům výpověď,“ dodal Jakobec. Depo tak půjde k zemi dříve. Město nechce dále investovat do případných revizí či elektroinstalací, které tam kdokoliv otvírá, a podobně. Je to větší riziko než výnos pronájmu, který by z toho byl.

Za seniory vyjíždí lidé z neziskové organizace Pomoc v nouzi i do vesniček.
Pečovatelé zajíždí i do vesnic