Čarodějnický rej pro své žáky připravily na poslední dubnový den učitelky z prvního stupně 4. základní školy v Sokolově. Děti se sešly již v půl osmé v tělocvičně, aby se stačily přiměřeně namaskovat. Velmi zdařilé masky měly i samotné učitelky. Samolety – košťata pro učitelsko–čarodějnický spolek ochotně zapůjčila paní uklízečka.

Po namaskování dětí následoval rej čarodějů a čarodějnic za zvuků hudby. Celé dopoledne měly děti možnost zúčastnit se mnoha soutěží: mini-Miss a mini-Missák, Miss a Missák, proplétání pavučinou, míchání lektvaru, průlet značkami, střelba koštětem na branku, kuželky, hod škrpálem na branku či test na téma čarodějnice. Poté následovalo vyhodnocení. Nejlepší byli odměněni diplomy a všichni obdrželi pamětní listy. Poděkování patří všem třídním učitelkám z prvního stupně, rovněž však žákům třídy VIII. A, kteří pomáhali u stanovišť jednotlivých soutěží.

Mediální kroužek 4. ZŠ Sokolov