Nová parkovací místa, zeleň nebo například lavičky. To vše přibylo v Kraslicích díky revitalizaci centra města. Upravit už tak zbývá jen samotné náměstí T.G.M. před kulturním domem.

Nová parkovací místa vznikla na prostranství, kde dříve sídlily technické služby. Došlo i k úpravě tamní komunikace. Hned vedle pak město nechalo vybudovat oddychový parčík. Asfalt na silnici nahradila kamenná dlažba, přibyly lavičky a zeleň. Novinkou jsou i veřejné toalety. V těsné blízkosti už před lety začalo fungovat moderní dětské hřiště za dva miliony korun. Když lidé projdou kolem kostela, který je dominantou centra, mohou se projít po zánovním náměstí 28. října před budovou samotné radnice. To už se ale dostáváme ke zbrusu nové lávce vedoucí od radnice směrem k bývalému autobusovému nádraží, které prošlo proměnou od základu. Zanedbaná lokalita dostala nový vzhled. Jedna strana slouží k průjezdu autobusů, druhá začíná sloužit řidičům, kteří tam jezdí k řezníkovi, do zeleniny nebo například do pekárny. Povrch je také z okrasné dlažby. „Z centra Kraslic zmizel asfalt a prosvětlil ho kámen. Osobně jsem rád, že bývalé autobusové nádraží už slouží jako parkoviště, protože doposud byl na toto velké prostranství vjezd zakázán a my museli parkovat složitě v okolí tamních obchodů," řekl obyvatel Kraslic Lukáš Vimr.PROMĚNOU prošlo i bývalé autobusové nádraží,  kde vznikla nová parkovací místa.

Práce na této fázi revitalizace trvaly zhruba dva roky a neobešly se bez komplikací. Město nebylo spokojeno s dodržováním harmonogramů prací. To platilo například při budování parkoviště v prostorách bývalých technických služeb. Teď už je ale hotovo. Z drtivé většiny byla investice hrazena z dotací. Radnice pak připouští, že ji ještě trápí náměstí T.G.M., které je v samotném středu před objektem kulturního domu. Pokrývá ho asfalt a nyní slouží jako odstavné parkoviště. „Existuje starší projekt na jeho přebudování, ale v současné době nemáme žádné konkrétní plány, jak by mohlo toto náměstí vypadat. Nicméně bavíme se o jeho budoucí podobě. Dovedu si představit, že by asfalt byl odstraněn a renovovány staré kostky, které jsou pod ním. Atraktivní by mohla být i kašna a náměstí by mohlo být od hlavní silnice odděleno třeba zelení," řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.