Město Březová u Sokolova dokončilo svou chloubu. Je jí multifunkční centrum za téměř 100 milionů korun. Po první, takzvaně zábavně-sportovní etapě se dokončila druhá, kulturně- vzdělávací. Nákladnou investici město s necelými 3 tisíci obyvateli financovalo za pomoci dotace.

Město letos realizovalo druhou etapu, která zajistila opravené prostory pro kino, knihovnu či loutkové divadlo. Od ledna se na stavbě proinvestovalo zhruba 42 milionů korun, do konce roku částka zřejmě ještě vzroste.

„Obohatili jsme tím společenský život nejenom Březové, ale celému regionu. Přemístíme sem knihovnu, která je malá a neútulná, teď bude krásná, nová a moderní," řeklstarosta Březové Miroslav Bouda.

Jsou vylepšeny technické podmínky v loutkovém sále i v kinosále, který disponuje novým ozvučením. „Je tady klubovní prostor, kde se dá schůzovat i pořádat svatby, a celá řada jiných aktivit," uvedl Bouda. Křtem ohněm bude už v sobotu pěvecko-hudební soutěž Březovský lístek.

První etapa rekonstrukce střediska vyšla zhruba na 50 milionů korun. Vznikla multifunkční hala, kde se pořádá prakiáda, řeckořímské zápasy nebo setkání harmonikářů. Nechybí bowling, squash, simulační plátna a řada dalšího vyžití.