Sokolov tak spustil plánované opravy povrchů či parkování v dané lokalitě. A lidé na stavební ruch a uzavírky nadávají.
„V ulici 5. května, což je část pěší zóny, probíhá dokončení nových inženýrských sítí. Poté zde přijde zcela nový povrch, a to žulové dlaždice, jejichž životnost je mnohem delší,“ nastínil důvod rozkopání jedné z ulic starosta Sokolova Jan Picka.
Žula nahradí betonovou propadající se dlažbu. Na práce město vyčlenilo zhruba 5 milionů korun a začaly po zářijové Hornické pouti. Ulice je totiž jakousi spojovací tepnou mezi Starým náměstím a náměstím Budovatelů.

V přilehlé ulici Petra Bezruče probíhají v těchto dnech pouze přípravné práce. Naplno by se měla celá akce rozjet v roce 2018.

„Zde dojde k úbytku parkovacích míst, která jsme nahradili parkovací plochou na náměstí Budovatelů. Stromy jsou na hranici životnosti a ty, které posoudí odborníci jako přestárlé a nebezpečné, půjdou k zemi. V plánu je kromě nového povrchu vozovky i výsadba nové zeleně,“ konstatoval Picka.

Poté chce město opravit další uličky i samotné náměstí, které je dnes pouhou betonovou plochou.