Kontaktní centra pro oběti domácího násilí jsou v regionu stále vyhledávanější. Například to v Kraslicích, které funguje teprve od konce loňského září, navštívilo se svým problémem hned čtrnáct lidí. Je tak v Karlovarském kraji nejvíce ´vytížené´. Centra přitom poskytují bezplatnou odbornou pomoc v oblasti domácího násilí a stalkingu, tedy nebezpečného pronásledování. „Ve většině případů se jednalo o obyvatele Kraslic, ale také blízkého okolí," řekl za neziskovou organizaci Pomoc v nouzi Milan Hloušek, který ve čtvrtek seznámil s činností centra zastupitele Kraslic.

„Za období šesti měsíců jsme obsloužili čtrnáct klientů. Z toho tři nebyli přímo z Kraslicka, ale kontaktní místo v Kraslicích pro ně bylo nejvíce dostupné," upřesnila Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Sokolově, pod nějž spadá i kraslické centrum. Některé schůzky podle jejích slov bývají s klienty opakované. Když je potřeba, poskytují se jim přitom i krizové intervence po telefonu, kdy se řeší aktuální problém či se klientovi sdělují nové informace.

Dosavadní statistiky ukazují, že služba určená pro osoby ohrožené domácím násilím je v Kraslicích potřebná. „Vzhledem k tomu, že se v regionu jedná o novou službu a je zde provozovaná krátkou dobu, považuji čtrnáct klientů za poměrně velké číslo. Kvůli závažnosti a citlivosti tématu jsme ani neočekávali desítky zájemců. Pro člověka, jenž zažívá domácí násilí, totiž není vůbec jednoduché přijít někam o svých potížích hovořit," vysvětlila Doležalová. „V Kraslicích se naplnil náš původní odhad, že zde bude služba potřebná. Některé ženy, co nás zde kontaktovaly, se dokonce domnívají, že je tady více rodin a domácností, kde je domácí násilí přítomno. Většina našich klientů také potvrzuje důležitost blízkosti a dostupnosti této služby," zdůraznila.

Kontaktní místo pro oběti domácího násilí v Kraslicích provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi. Kancelář kontaktního centra se nachází v prvním patře budovy v ulici Palackého 1891, kde sídlí úřad práce a finanční úřad. Pro zájemce o službu je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 10 do 12 hodin. Kontaktní místa jsou kromě Sokolova a Kraslic i v dalších městech v Karlovarském kraji. Pomoc v nouzi má za sebou také obří dotazníkovou akci, v níž se snaží například zjistit, jak lidé v regionu vnímají sociální oblast. Pomoc v nouzi oslovila na 1400 respondentů. Třeba právě v Kraslicích se ukázalo, že lidem chybí pobytové služby s celodenní péčí pro seniory, stacionář nebo například přechodné bydlení pro osoby v krizi. Rádi by ve své blízkosti měli i odborné sociální poradenství, jako je dluhová poradna.