Centrum sociálních služeb nabízelo pomoc klientům jen v pracovních dnech do 15.30. Poté byli odkázáni na rodinu či známé. Kdo je neměl a chtěl bydlet ve vlastním bytě, měl smůlu.

„Centrum sociálních služeb Sokolov poskytuje pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům, bydlícím zejména ve městě Sokolov, již 14 let. Ročně poskytujeme pečovatelskou službu vždy pro zhruba 400 klientů," upřesnila za centrum Magdalena Osičková. Denně poskytují ošetřovatelské úkony až 90 klientům, obědy dovezou zhruba 130 lidem denně.

Centrum zareagovalo na zvýšenou poptávku klientů a po předchozí dohodě jim poskytne služby nonstop včetně svátků a víkendů. „Od února je možno poskytovat pečovatelskou službu našim klientům dle jejich potřeb – i v době mimo tuto základní provozní dobu, a to kdykoliv (24 hodin denně) po předchozí dohodě, včetně víkendů a svátků," potvrdila Osičková.

Klienti, případně jejich rodinní příslušníci se mohou obracet se svými požadavky ohledně poskytování služeb v rozšířené provozní době na zaměstnance organizace, telefony 352 601 958, 602 724 709 nebo 721 360 801. Služby jsou placené a rozsah jejich využití si každý klient určuje sám. 

Jde pouze o sociální služby, ne zdravotní. Všichni klienti bydlí ve svých nebo přidělených bytech, dokud to jen jde. Centrum nabízí dopomoc, když nemůže pomoci kdokoliv jiný. Jde o to, aby klienti mohli takzvaně ve svém bydlet co nejdéle a nemuseli například do ústavů.

Napomoci tomu mají i různé projekty Karlovarského kraje či například transformace sociálních služeb. Přeloženo do běžné mluvy, tato transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.