Včerejší den mnohé děti očekávaly s velkým vzrušením. Některé se těšily na nadílku od Mikuláše, další se spíše bály – věděly totiž, že společně s milou postavou ve zlatém nebo červeném plášti za nimi přijde také čert. Podobné pocity měly i děti v Královském Poříčí, kde pro ně mateřská škola připravila besídku doplněnou o čertovskou svatbu.

Mikuláše vítala čertovská svatba

Tradiční mikulášská besídka v Mateřské škole v Královském Poříčí se letos nesla v duchu čertovské svatby, pro kterou byl inspirací svatební pochod. Slavnostní pásmo bylo sestaveno z ďábelských tanců, mikulášských básniček a písniček. Jeho vyvrcholením byl nakonec svatební obřad s prstýnky, přísahou na pekelné vidle, a dokonce prvním manželským polibkem. Poté se slavilo a tančilo.

Odměnou pro všechny vystupující čertíky a andílky byl bouřlivý potlesk a nejedna slzička přítomných maminek, babiček i tatínků. Před očekávaným příchodem Mikuláše se děti pobavily čertovskou pohádkou karlovarského divadla Z bedny. Po společném tanci ohromeně přivítaly Mikuláše ve zlatém rouchu, který je obdaroval nadílkou v ručně vyrobených červených botách.

Děti se zábavnou čertovskou svatbou vystoupí ještě dvakrát při předvánočním setkání seniorů, a to ve dnech 12. a 13. prosince od 16.30 hodin v místním Královském hostinci.