V souladu s tím má pomoci v naplňování fyzických, psychických, duchovních a sociálních potřeb a motivovat je v uplatňování křesťanských principů, tradic a hodnot.

„Projekt na bázi křesťanství a restorativní justice je osmitýdenním kurzem a používáme ho jako takzvaně předstupňový pro další práci s klientem na svobodě, kdy nejvíce potřebné propuštěné provázíme pomocí mentorů. Vězňova cesta patří mezi projekty restorativní justice, které zvyšují přijetí odpovědnosti za vlastní chovaní a míří na celkovou změnu pohledu na zločin,“ vysvětlila ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství (MVS) Gabriela Kabátová.

Ta podepsala dohodu o spolupráci s ředitelkou kynšperské věznice Martinou Gänsel. Podpis odstartoval zahájení pilotní části projektu, nultého ročníku, kterého se účastní šestice vybraných odsouzených prostřednictvím platformy skype. Veškerou techniku potřebnou pro realizaci kurzu touto formou zajistilo MVS na své náklady.

Sokolovská chemička darovala cisternu dobrovolným hasičům z Libé.
Sokolovská chemička darovala cisternu dobrovolným hasičům z Libé

V kurzu, který je zakončen slavnostním předáváním certifikátů o absolvování, se odsouzení dozvídají více o obecných pravdách křesťanství na bázi Markova evangelia. Kurz je postaven velmi interaktivně, každé setkání provázejí dvě videa z věznic z celého světa. Nejedná se o přednášky, ale o objevování přemýšlením a o hledáním vlastní cesty. Je určen ke snižování agresivity a k nalézání etičtějšího životního stylu.

Projekt vedou školení facilitátoři, tedy odborníci na moderování diskuzí. Musejí být důsledně nestranní. Zodpovídají za průběh diskuse, ale nikoliv za její obsah. Jejich úkolem je usnadnění komunikace mezi účastníky.

Program částečně vzdělávací, ale rovněž motivační s přípravou na život po výstupu z výkonu trestu, probíhá nejen v ČR, ale také v zahraničí. Snižuje agresivitu a nabízí odsouzeným přijímat nové hodnoty a pomáhá měnit jejich etické žebříčky.

Chodov zachránil komplex historických budov. Bude v něm sídlit ZUŠ
Chodov zachránil komplex historických budov. Bude v něm sídlit ZUŠ

"Organizaci kurzu ve věznici má na starosti kaplan Jaroslav Šašek, který působí ve věznici tři dny v týdnu. Koná s odsouzenými pastorační a konzultační rozhovory, zajišťuje bohoslužby, individuální nebo skupinovou výuku Bible, koordinuje působení všech církví a náboženských společností, zabezpečuje kulturní akce s duchovním obsahem, a duchovní literaturu," řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.

Zároveň se kaplan podílí na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života s možností kontaktu s rodinami odsouzených. Spolupracuje také s nevládními charitativními a církevními organizacemi, s vedením věznice a působí jako poradce ředitelky věznice v oblasti religionistiky.