Po nově upravené cestě se již brzy projdou lidé mezi Chodovem a sousední Starou Chodovskou. Město s osadou spojuje asi kilometr dlouhá asfaltová komunikace, kam nesmějí auta, jen chodci nebo cyklisté. Dnes tu však musejí kvůli stavebním pracím dbát zvýšené opatrnosti.
„Cesta bude po dokončení o trochu širší. Necháme totiž zlikvidovat některé stromy, které svými kořeny do komunikace zasahují. Dále tam vzniknou odvodňovací prahy, zejména v místech, kde z pole při deštích přetéká voda do potoka. Úpravu je potřeba udělat, aby v zimě chodce neohrožovaly velké vrstvy námrazy,“ vysvětlil starosta Chodova Josef Hora.

Před lety stezku rozdělovala bílá čára. Jedna strana byla pro pěší, druhá pro cyklisty. K této variantě se už ale radnice nevrátí. „Lidem takové rozdělení vadilo. Nejhlasitější připomínky měli občané ze Staré Chodovské,“ připomenul starosta. „Cesta je hodně využívaná. Vede přírodou a kolem vodní nádrže, takže láká k vycházkám,“ řekl Martin, jeden z obyvatel osady.

Náklady na celkovou opravu stezky jsou vypočítané na zhruba 2,45 milionu korun.
„Z toho bychom měli obdržet dotaci až 1,8 milionu,“ poznamenala tajemnice chodovského městského úřadu Marcela Kubicová. „Hotovo má být ještě v červnu, nejpozději začátkem příštího měsíce,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje města Zdeněk Gaudek.