Sokolov – Nejenže Farní charita v Sokolově pomáhá celoročně, její pomoc neskončila ani o Vánocích. V příštím roce plánuje její ředitel Jan Sebján mnoho dalších aktivit nejen s charitou, ale také s domácím hospicem Motýl.

Jaký byl letošní rok Farní charity v Sokolově?

Takový pohodový, pracovní. Dělala se spousta věcí. Nejzásadnější věcí je nejspíše to, že se podařilo rozjet domácí hospic Motýl, který se stará o umírající a jejich rodiny. Další věcí byla pomoc lidem, kteří mají problém s bydlením nebo existenční problémy.

Chodí za námi na faru a my se jim snažíme pomoci.

Když mluvíte o hospici Motýl, mohl byste připomenout, jakou částku se na jeho podporu podařilo vybrat?
Díky koncertu Hradní stráže a Policie České republiky se podařilo vybrat 118 tisíc. Měsíc předtím se konal benefiční koncert pod záštitou Pomoci v nouzi, kde se vybralo 38 tisíc.

A kolik peněz jste zvládli za letošní rok získat?
Velkou věcí je Tříkrálová sbírka, která probíhala v lednu letošního roku, a teď se připravuje nová. U této sbírky jsme udělali rekord, kdy jsme vybrali 90 tisíc korun, většina šla právě na hospic Motýl. Máme však další projekty, jako je například adopce na dálku nebo podpora nemocného chlapce Františka Lehnera. Tipnul bych si, že za letošní rok se podařilo vybrat kolem 200 tisíc.

Přihodilo se vám za letošní rok něco, na co nikdy nezapomenete?
Já nikdy nezapomenu na to, když je někdo dojat a je strašně rád, když mu můžeme nějak pomoci. To se stalo například, když jsme benefičním koncertem mohli pomoci mamince Františka paní Lehnerové. To pro mě bylo pozitivní, protože jsem viděl, jak jsou ti lidé rádi, že jsme jim pomohli.

Jaké další projekty máte v plánu?
Pokoušíme se společně s panem farářem odstartovat ubytovnu pro lidi bez domova, která by se nacházela v Oloví. Věřím, že během ledna bychom ubytovnu zprovoznili. Protože ceny ubytoven nejsou vždy správné, tak jsme se rozhodli jít cestou takového sociálního bydlení, kde by lidi na ubytovnu měli.

Budete těmto lidem pomáhat například i v hledání zaměstnání?
Nebude to jen ubytování, určitě tam bude i nějaká služba. Ale my nejsme poskytovatelé sociálních služeb. Takže se pohybujeme v rámci, kdy se snažíme lidem poskytnout střechu nad hlavou a snad i nějakou pomoc, kterou potřebují.

Přibyli k vám nějací noví dobrovolníci?
Někteří lidé se hlásí do hospicu, v charitě to ale stojí na těch lidech, kteří tu jsou stále. Také ale hledáme sestru na plný úvazek do hospice, kterou potřebujeme. Proto jsme odstartovali náborovou kampaň.

Autor: Sandra Kubíčková