Služba, která v Chodově funguje už zhruba patnáct let, je totiž závislá na činnosti dobrovolníků. Těmi ovšem nejsou jen pracovnice, které provoz šatníku zajišťují. Pomocnou ruku potřebným tu může podat každý, kdo do šatníku přinese nepoužívané oblečení, hračky nebo třeba školní potřeby.

Lidé, kteří chtějí odevzdat pro ně již nevyužitelné předměty na pomoc jiným, mohou nově k charitnímu šatníku dorazit ve středu a v pátek. „Protože předměty v charitním šatníku přebírají dvě dobrovolnice, je provozní doba ve velké míře závislá na nich. Jedna z dosavadních dobrovolnic je již v důchodovém věku a práci nadále fyzicky nezvládala. Místo ní tak nastoupila dobrovolnice nová, která má ale časový rozvrh jiný – proto změna provozní doby," vysvětlil Jiří Lášek z chodovské Farní charity. Šatník je pro příjem a výdej materiálu otevřený v oba uvedené dny vždy od 16 do 17 hodin.

A na jakém principu charitní šatník vůbec funguje? „Lidé přinášejí oblečení, hygienické, školní a sportovní potřeby, ale i lůžkoviny nebo drobné elektrospotřebiče. Zhruba 5 procent pracovnice vydaly, zbytek si pro humanitární účely jednou za určitou dobu odváží Diakonie Broumov. Materiál po roztřídění odesílají po České republice i do zahraničí," doplnil Jiří Lášek.