Ze strany žáků dosud není ani zdaleka takový zájem o technické obory, jaký by odpovídal rostoucím potřebám a značné perspektivnosti těchto oborů v regionu. Technické střední školy navíc trpí nejen nezájmem, ale i velkou fluktuací. Takováto slova zazněla z úst ředitele největší střední školy v regionu, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE), Pavla Januse.

„Velmi proto vítám všechny akce, které přispějí k lepší informovanosti v této oblasti. Jako technické školy jsme nejvíce v kontaktu se zaměstnavateli, kteří ovlivňují naše směřování, a naši studenti absolvují přímo ve firmách praktické vyučování, což jim značně usnadňuje najít zaměstnání po skončení studia," tvrdil Janus na sokolovském setkání škol, zaměstnavatelů a Hospodářské komory.

Místostarosta Sokolova Karel Jakobec informoval o zájmu investorů o Sokolovsko a jeho chystané průmyslové zóny s perspektivou stovek nových pracovních míst, a to především pro technické, řemeslné profese, do dvou až tří let.

Pavlína Havlanová, vedoucí oddělení vzdělávání v Sokolovské uhelné, akciové společnosti (SUAS), avizovala na setkání do budoucna největší zájem těžařské firmy o zámečníky a elektrikáře. Nejvíce zaměstnanců SUAS je dnes s vyučením, pak středoškolsky vzdělaných a nejméně s vysokou školou. Stejnou strukturu mají volná a budoucí pracovní místa.